Vandringar

Vandringar

Foto: Barbro Ulén

Vi har tagit upp fredagsvandringarna ”i ur och skur” igen men utan att behöva åka buss – i två olika grupperingar men med gemensamt starttid, kl 10.00. Frågan om föreningens försäkring är inte löst ännu, försäkra dig om att din egen gäller.

Ring gärna första gången till någon av kontaktpersonerna. Om du vill kan du få ett e-postmeddelande inför varje vandring, åtminstone när det gäller Grupp 1. För övrigt gäller att all information hämtas här.

Grupp 1

Denna grupp har gemensam start/slutpunkt (men variera olika veckor). Varje fredag kl 10 samlas man på plats som man återvänder till efter vandringen. Medtag gärna eget fika.

Kommande vandring: 22 oktober 2021 kl 10.00 Start/slutpunkt:  vid infoskyltar norr om parkeringen som man finner sedan man rundat Jällaskolan i NV riktning

Kontakt Grupp 1 Barbro Ulén. telefon 0733-39 88 19

Grupp 2

Det finns möjlighet att vandra med oss även i östra stadsdelen. Vi har vandringar varje fredag kl. 10 – då vi samlas vid Kapellgärdsparkens södra del vid skateboardrampen. Samma samlingsplats varje gång. Vi vandrar i olika väderstreck och har med oss fika. Hoppas vi ses!

Kommande vandring: På fredag

Kontakt Grupp 2 Ingalill Halvarsson telefon 0703-08 54 33