Vandringar

Vandringar

Vi har tagit upp fredagsvandringarna ”i ur och skur” igen men utan att åka buss – i två olika grupperingar men med gemensamt starttid, kl 10.00. Frågan om föreningens försäkring är inte löst ännu, försäkra dig om att din egen gäller.

Denna grupp har gemensam start/slutpunkt (men variera olika veckor). Varje fredag kl 10 samlas man på plats som man återvänder till efter vandringen. Medtag gärna eget fika.

Ring gärna första gången till någon av kontaktpersonerna. Om du vill kan du få ett e-postmeddelande inför varje vandring. Kontaktuppgifter nedan.

Kommande vandring: 20 augusti 2021 kl 10.00 Start/slutpunkt:  Information senare.

Foto: Barbro Ulén

Grupp 2 – Kapellgärdsparkens södra del – har upphört.

Kontakt Barbro Ulén. telefon 0733-39 88 19