Vandringar

Vandringar

Vi har tagit upp fredagsvandringarna ”i ur och skur” igen men utan att åka buss – i två olika grupperingar men med gemensamt starttid, kl 10.00. Frågan om föreningens försäkring är inte löst ännu, försäkra dig om att din egen gäller.

Grupp 1

Denna grupp har gemensam start/slutpunkt (men variera olika veckor). Varje fredag kl 10 samlas man på plats som man återvänder till efter vandringen. Medtag gärna eget fika.

Ring gärna första gången till någon av kontaktpersonerna. Om du vill kan du få ett e-postmeddelande inför varje vandring. Kontaktuppgifter nedan.

Kommande vandring: 14 maj 2021 kl 10.00 Start/slutpunkt:  Islandsbrons östra sida (Hamnpaviljongsidan) vid den lilla planteringen med detsamma söder om bron vid fisktrappan

Foto: Barbro Ulén

Grupp 2

Även denna grupp träffas varje fredag kl 10.00 men med samma samlingsplats varje gång, vid skateboardrampen i Kapellgärdsparkens södra del, i bostadsområdet Kantorn. Vi vandrar i olika väderstreck i den östra stadsdelen. 

Vi har med oss eget fika. Ingen anmälan behövs.

Kontaktpersoner
Grupp 1
Barbro Ulén. telefon 0733-39 88 19
Grupp 2
Esteri Amrén, telefon 0708-22 52 89