Bli medlem

Bli medlem

Klicka här för att bli medlem i Aktiva Seniorer Uppsala

Informationen du lämnar kan inte läsas av utomstående.

Inbetalningsuppgifter får du när du fullföljt medlemsanmälan.

Kontakt Eva Ulriksson, telefon 070 212 10 94

Årsavgift 2021 är 150 kr per medlem. Om du har betalt årsavgiften för 2020 så ingår även årsavgiften för 2021 i den.

Inget medlemskort Föreningen skickar inte ut medlemskort men det går att få ett medlemsbevis om så önskas.

> Kontakta oss