Hem » Kontakta oss » Programkommittén

Programkommittén

Programkommittén

Föreningen Aktiva Seniorer i Uppsala har en programkommitté (PK), vars uppgift är att skapa och till föreningens medlemmar erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter inom olika intresseområden. För att bättre kunna motsvara medlemmarnas önskemål, men också för att fördela programarbetet på fler personer har vi inom några ”stora” ämnes-/intresseområden bildat programgrupper (PG) som samlar in önskemål och prioriterar dessa för genomförande.

PK:s och PG:s arbetsuppgifter är i huvudsak följande: 

  • Undersöka aktivt FAS-medlemmarnas önskemål om aktiviteter.
  • Stimulera medlemmarna att komma med aktivitetsförslag.
  • Sammanställa förslag till aktiviteter för kommande program.
  • Prioritera de olika förslagen till en för varje verksamhetssäsong (vår – sommar, höst – vinter) lämpligt balanserad helhet (omfattning, tid med mera).
  • Bistå förslagsställarna i den omfattning som behövs/önskas vid planering och genomförande av de beslutade aktiviteterna.
  • Följa upp utfallet vid de olika aktiviteterna.

I programkommittén ingår för närvarande (2021-2022)

Agneta Sandler Bävfe (ordförande), telefon 0706-36 14 06

Programgrupper (PG) 

Konstgruppen 
Kristina Söderlind Penton*,
telefon 0703-12 42 57
Eva Persson
Eva Pontén
Eva Ulriksson
Margareta Engvall
Ulla Englund

IT
Benny Andersson*, telefon 0706-79 22 11
Agneta Sandler Bäfve
Gull Lundin

Föreläsningar/utflykter
Catarina Ehinger*, telefon 0707-38 96 34
Agneta Lydig
Berit Ljunggren
Birgitta Carlsson Fogdegård
Elisabeth Agell
Eric Knutsson
Hans Westergren

Hälsa/motion/nöje
Jan-Åke Eriksson*, telefon 0761-01 93 49
Sven-Åke Ny 


*Du är välkommen att höra av dig till någon av dessa personer i programfrågor, till exempel:

  • Nya programpunktsförslag.
  • Om du är intresserad av att ingå i någon av de befintliga programgrupperna eller vill starta en egen.