Hem » Kontakta oss » Programkommittén

Programkommittén

Programkommittén

Föreningen Aktiva Seniorer i Uppsala har en programkommitté (PK) vars uppgift är att skapa och till föreningens medlemmar erbjuda ett varierat utbud inom olika intresseområden. PK består för närvarande av fyra styrelsemedlemmar, som i nära samarbete med alla våra programmakare (PM) samlar in önskemål och prioriterar dessa för genomförande.

I huvudsak är PKs och PMs arbetsuppgifter följande: 

  • Undersöka aktivt FAS-medlemmarnas önskemål om aktiviteter.
  • Stimulera medlemmarna att komma med aktivitetsförslag.
  • Sammanställa förslag till aktiviteter för kommande program.
  • Prioritera de olika förslagen till en för varje verksamhetssäsong (vår – sommar, höst – vinter) lämpligt balanserad helhet (omfattning, tid med mera).
  • Bistå förslagsställarna i den omfattning som behövs/önskas vid planering och genomförande av de beslutade aktiviteterna.
  • Följa upp utfallet vid de olika aktiviteterna.
Nuvarande PK består av

Agneta Sandler Bäfve (sammankallande), 0706-36 14 06
Agneta Lydig, 0704-42 83 70
Annica Hedin Larsson, 0736-70 13 03
Sonia Ericsson Zillén, 0730-38 97 97

Du är välkommen att kontakta någon av oss om du har förslag till nya programpunkter eller om du vill arbeta tillsammans med oss som PM. Vi behöver ständigt nya idéer och du får hjälp att komma igång.