Hem » Fortlöpande aktiviteter

Fortlöpande aktiviteter

Fortlöpande aktiviteter

Utöver programpunkter av engångskaraktär som normalt finns pågår det massor av andra aktiviteter inom vår förening. För att ge en mer komplett bild av allt som pågår och speciellt som hjälp för nytillkomna medlemmar visar vi här aktiviteter som inte är av engångskaraktär utan ”rullar på” fortlöpande utan att göra något större väsen av sig.

Är du intresserad av att delta i någon av dessa grupper eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta den eller någon av dem som anges vid varje program.

Kontakt

Du som är ansvarig för någon/några av de fortlöpande aktiviteterna, kontakta webbredaktionen via e-brev när du vill ha ”din” sida uppdaterad.

>Webbredaktionen

Frågor och svar
om sjukdomen covid-19, orsakad av det nya viruset SARS-CoV-2

>Folkhälsomyndigheten (öppnas i eget fönster)