Hem » Om oss » Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen 2022/2023

Ewa Jerlinder Nord
Telefon: 0703-16 66 83
ordförande (1 år)
invald i styrelsen (1 år)

Jan-Åke Eriksson
Telefon: 0761-01 93 49
vice ordförande (2 år) 

Sonia Ericsson Zillén
Telefon: 0730-38 97 97
sekreterare (1 år)

Bror-Erik Lundin
Telefon: 0705-32 66 67 
kassör (2 år)

Agneta Sandler Bäfve
Telefon: 0706-36 14 06
programkommitté (1 år)

Agneta Lydig
Telefon: 0704-42 83 70
styrelseledamot (2 år)

Anders Uddgren
Telefon: 0768-03 66 09
aktivitetsredovisning (2 år) 

Annica Hedin-Larsson
Telefon: 0736-70 13 03 
styrelseledamot (2 år)

Lennart Kirsten
Telefon: 0703-56 19 26
medlemsregister (1 år)

Lars Ivar Olsson
Telefon: 0733-22 07 60
Revisor (1 år)

Org-nr
817607-2703

Per-Olof Wahlin
Telefon: 0703-62 86 79
Revisorssuppleant (1 år)

Valberedningen
Ulla Englund (sammankallande)
Eva Ulriksson
Elisabeth Agell

I Programkommittén samlas alla förslag för att bli vårt kommande program. > Läs mer