Styrelsen

Styrelsen 2020/2021

Elisabeth Agell
Telefon: 0733-26 14 05
ordförande (1 år)
invald i styrelsen (1 år)

Britt-Marie Gunnarstedt
Telefon: 0725-37 43 45

vice ordförande (1 år) 

Lennart Kirsten
Telefon: 070-356 19 26
adjungerad

Bror-Erik Lundin
Telefon: 0705-32 66 67 
kassör (2 år)

Margaretha Åkerlind Skuteli
Telefon: 0702-41 51 44
styrelseledamot (2 år)

Jan-Åke Eriksson
Telefon: 0761-01 93 49
programkommitté (2 år)

Anders Uddgren
Telefon: 0768-03 66 09
aktivitetsredovisning (2 år) 

Eva Ulriksson
Telefon: 0702-12 10 94
medlemsanmälan (2 år)

Ewa Jerlinder Nord
Telefon: 070-316 66 83
adjungerad

Agneta Sandler Bävfe
Telefon: 0706-36 14 06
programkommitté (1 år)

Bo Pålsson
Telefon: 018-15 81 00 
Revisor (1 år)

Org-nr
817607-2703

Kjell Hamrin 
Telefon: 018-36 77 14 
Revisorssuppleant (1 år)

Valberedningen
Ulla Englund (sammankallande)
Kristina Söderlind Penton
Carin Tideman

I Programkommittén samlas alla förslag för att bli vårt kommande program. > Läs mer