Upptaktsmötet 20 augusti

I egenskap av ordförande i föreningen blev jag mycket glad över att konstatera att så många (ca 150 personer) kommit till kyrksalen i Missionskyrkan för att ta del av föreningens upptaktsmöte inför höstens aktiviteter.

Eftersom jag antog att det fanns en del nytillkomna medlemmar i salen började vi i styrelsen med att presentera oss och våra styrelseuppdrag. Även valberedningen fick presentera sig.

Därefter hälsade jag välkommen Mohammed Mekrami, tillförordnad chef för biblioteket, som på ett lättsamt sätt berättade om det som biblioteket kan erbjuda i form av service till medborgarna.

Ett uppskattat inslag, jag tror att många av oss blev imponerade av mångfalden i bibliotekets utbud.

Därefter vidtog presentationen av höstens programblad.

Några av programmakarna (som anmäl intresse i förväg) fick möjlighet att informera om sina programpunkter och medlemmarna fick också möjlighet att ställa frågor.

Vi avslutade med fika som sig bör i sådana här sammanhang.

Till sist, glöm inte att så ofta som möjligt kolla på var hemsida! Det kan dyka upp intressanta programpunkter som inte kommit med i programbladet. 

Britt-Marie Gunnarstedt, ordförande FAS Uppsala