Nu är vår nya hemsida igång

I det tysta har mycket arbete pågått med att skapa en ännu bättre hemsida! Vi är säkra på att du nu är tillräckligt nyfiken för att surfa runt på den.

Nya hemsidans första sidhuvudbild, Gunillaklockan (göts 1588) framför Uppsala Slott. Foto: Ulla Englund,

Det mesta är sig likt. Startsidan innehåller fler inlägg än tidigare och arkivet ser lite annorlunda ut, innehåller består av valda inlägg från tidigare år; all överföring är ännu inte riktigt klar.

När programverksamheten drar igång kommer fliken Anmälan/Program att vara högintressant. Innan ett programblad kommer med posten är det endast här våra programpunkter kommer att visas. Men vi kommer att avisera dem via e-brev eller sms.

Under fliken Fortlöpande aktiviteter finns information om bowling, boule och vandringar till exempel.

Låt oss gärna veta om du lägger märke till något som har blivit fel i överföringen från gamla hemsidan.

Föreningen välkomnar sin nye webbredaktör, Ulf Eriksson. En tid framöver består redaktionen av tre personer – Ulf, Sven Tideman och Ulla Englund. Säkrast får du kontakt med oss via adressen uppsalawebb@aktivaseniorer.com.

Håll dig uppdaterad om vad som händer i och kring vår förening; använd hemsidan! Och glöm inte att berätta för vännerna utan tillgång till dator!

Trevlig lördag/söndag önskar webbredaktionen

Upptaktsmötet 20 augusti

I egenskap av ordförande i föreningen blev jag mycket glad över att konstatera att så många (ca 150 personer) kommit till kyrksalen i Missionskyrkan för att ta del av föreningens upptaktsmöte inför höstens aktiviteter.

Eftersom jag antog att det fanns en del nytillkomna medlemmar i salen började vi i styrelsen med att presentera oss och våra styrelseuppdrag. Även valberedningen fick presentera sig.

Därefter hälsade jag välkommen Mohammed Mekrami, tillförordnad chef för biblioteket, som på ett lättsamt sätt berättade om det som biblioteket kan erbjuda i form av service till medborgarna.

Ett uppskattat inslag, jag tror att många av oss blev imponerade av mångfalden i bibliotekets utbud.

Därefter vidtog presentationen av höstens programblad.

Några av programmakarna (som anmäl intresse i förväg) fick möjlighet att informera om sina programpunkter och medlemmarna fick också möjlighet att ställa frågor.

Vi avslutade med fika som sig bör i sådana här sammanhang.

Till sist, glöm inte att så ofta som möjligt kolla på var hemsida! Det kan dyka upp intressanta programpunkter som inte kommit med i programbladet. 

Britt-Marie Gunnarstedt, ordförande FAS Uppsala

Ännu en vinnare samt ny tävling

Ny vinnare i denna lilla tävling kring information på vår hemsida är Gunbritt Lindstedt. Frågan i etapp tre löd ”Var finns formuläret där intresserad anmäler sig som ny medlem?”. 

Också Gunbritt får ett presentkort från Uppsala Handelsförening; det går att lösa in i cirka 200 av stadens affärer.

Operaintresserade Gunbritt var en av 15 tävlande i denna omgång. Grattis igen, Gunbritt! 

Tävling, etapp fyra, är avslutad.

Text Ulla Englund

Vinnare etapp 2 samt ny tävling

Gunilla Sveijer vann även etapp två i den tävling vi har här på hemsidan. Frågan den här gången löd ”Vilka arbetar i valberedningen? Förnamn räcker att ange” och rätt namn är Gunilla, Solveig och Keny.

Gunilla och de övriga elva tävlande hade hittat sidan där namnen står. Gunilla får ett presentkort även denna gång men nu från Uppsala Handelsförening och som går att lösa in på cirka 200 affärer.

Grattis igen, Gunilla! Till nästa tävlingsetapp får fler se till att vara med och tävla så sannolikheten att Gunilla vinner igen minskar betydligt.

Valberedningen, det vill säga Gunilla, Solveig och Keny, arbetar nu ihärdigt med att finna lämpliga kandidater att välja in till styrelsen vid årsmötet den 1 mars 2016.

Ny tävling, etapp tre, finns här till höger.

Text Ulla Englund

Hemsidan fungerar åter

Sedan den 26-27 augusti till i kväll har vår hemsida inte gått att uppdatera. Detta berodde på att webbhotellet (Loopia) den ligger på uppdaterade sina servrar.

Nu har vår hemsidas verktyg uppgraderats så den fungerar igen.

Text Ulla Englund