Vädjan till dig som gör betalningar till Aktiva Seniorer

En av finesserna med vårt nya administrativa system är att betalningar som görs till våra konton behandlas automatiskt.

Betalningsanvisningar för Deltagaravgifter och Medlemsavgifter är försedda med information och behandlas normalt automatiskt i systemet, men om systemet får felaktiga uppgifter uppstår problem, som måste behandlas manuellt. För att åstadkomma korrekta inbetalningsuppgifter ber jag alla att beakta följande:

  • Följ de anvisningar som anges på den betalningsavi som du får när du antagits som medlem eller deltagare i aktivitet.
  • Betala bara för den person som anges i betalningsavin.
  • Se till att ange korrekt OCR-nummer.
  • Betala helst via din banks Internetbank.
  • Undvik swishbetalning om möjligt.
  • Inga betalningar ska göras till föreningens gamla plusgirokonto. Kontot kan användas endast efter överenskommelse med kassören.

Avvikelser från dessa rutiner kan dessvärre orsaka problem för föreningen och framför allt för den enskilde medlemmen. I värsta fall kan en anmälan till aktivitet bli så försenad att medlemmen inte får plats.

Om alla medlemmar är extra uppmärksamma på ovanstående regler så kommer det administrativa arbetet att bli betydligt smidigare och säkrare.

bror-erik lundin
Bror-Erik Lundin, kassör

Årsmötet 29 september

Äntligen kunde vi träffas och genomföra vårt årsmöte som ju annars brukar hållas under mars månad. Årsmötet valde en ny styrelse med både gamla och nya ansikten.

Tre nya ledamöter valdes – Lennart Kirsten, Sonia Ericsson Zillén och Ewa Jerlinder Nord. Till ny ordförande valdes Ewa Jerlinder Nord och till ny vice ordförande valdes Jan-Åke Eriksson. Agneta Sandler Bäfve omvaldes på ytterligare två år. Även ny revisor respektive revisorssuppleant valdes. Hela styrelsen presenteras här.

Mötet tackade också av två ledamöter för sina insatser i styrelsen; nämligen Elisabeth Agell och Britt-Marie Gunnarstedt. Tidigare under året har Anna Frånlund och Ingalill Halvarsson avtackats.

Titta gärna in på webben då och då för att hålla er uppdaterade på vad som är på gång bland våra aktiviteter. Läs här.

Jag ser fram emot en aktiv tid i föreningen.

Ewa Jerlinder Nord,
ordförande Aktiva Seniorer Uppsala

Valberedningens förslag till årsmötet

Valberedningen har arbetat med att få fram lämpliga personer för att ersätta tre avgående styrelseledamöter, en revisor och dennes ersättare samt en valberedare.

Valberedningens förslag

Övriga handlingar har presenterats tidigare:

Årsmötets dagordning

Årsredovisning 2020, Revisionsberättelse

Skriv gärna ut handlingarna för att ta med dem till årsmötet som äger rum på onsdag 29 september kl 9.00 i Missionskyrkans Kyrksal. Läs mer här

Än finns det tid att anmäla sig till årsmötet, se fliken Anmälan/Program – Möten.

Valberedningen
Ulla. Kristina, Carin

Välkomna till hösten 2021!

Hösten ligger framför oss och programkommittén arbetar för högtryck med att sammanställa ett intressant och varierat program. De utomhusaktiviteter vi genomfört hittills har varit fullbokade.

Försäkra dig om en plats så snart bokningen öppnar. Ett problem vi haft är att det inte gått att boka lokaler i samma omfattning som tidigare. Nu börjar det lätta på den punkten och allt fler aktörer släpper bokningstider.

Vår hemsida är vår anslagstavla

Vår hemsida är vår anslagstavla och det är där du hittar all information från vår förening. Nya aktiviteter presenteras allt eftersom, och vi ber dig, liksom i vårt förra meddelande, att titta här på vår hemsida med jämna mellanrum. Just nu finns några resor, ett antal föredrag, kurser och underhållning presenterade.

Flera återkommande aktiviteter kör igång igen. Mer information om dessa finns under respektive rubrik på hemsidan/fortlöpande aktiviteter, läs här. Stickcafé startar igen den 30 augusti och i samma lokal erbjuder kommunen IT-utbildning från kl 12. Vandringarna i de östra stadsdelarna startar den 3 september kl 10, den andra fredagsvandringen började redan för någon vecka sedan, padel startar i början av oktober. Bowlarna står också i startgroparna.

Du som är mer intresserade av mat och dryck kan gå till puben Happy Duck med startdag den 9 september där vi träffas varannan torsdag kl 16. Senare i höst blir det Pub med underhållning och mat på Storgatan 11 i Jan Åkes regi.

Styrelsen förutsätter att vi AKTIVA SENIORER är fullvaccinerade och att alla därför kan känna sig säkra vid deltagande på våra aktiviteter.

Vi ses i höst!

Agneta Sandler Bäfve. sammankallande för programkommittén

Inbjudan till årsmöte

Äntligen kan vi nu bjuda in till årsmöte avseende 2020 års verksamhet!

Tid Onsdag 29 september kl 9.00
Plats Missionskyrkan, Kyrksalen

Du som vill delta anmäler dig på föreningens hemsida, se fliken flik Anmälan/Program – Möten.

OBS! Mötet omfattar endast formella förhandlingar. På grund av fortsatta pandemirestriktioner måste vi ha kontroll på antalet besökande – därav anmälningsförfarande – och vi kan tyvärr inte erbjuda fika.

Ladda ner Årsmöteshandlingarna

Ladda ner Dagordningen

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet, via mejl uppsala@aktivaseniorer.com eller adress Aktiva Seniorer Uppsala | c/o Elisabeth Agell | Västertorg 5A | 752 43 Uppsala.

bror-erik lundin
Bror-Erik Lundin, för styrelsen

Trevlig Midsommar!

Bäste aktiva senior, vi önskar er först och främst en Trevlig Midsommar och längre fram nya utmaningar och roliga aktiviteter.

Äntligen börjar vi seniorer se ljuset efter en lång tid i avskildhet. Programkommittén planerar som bäst höstens program. Några resor, ett antal vandringar och föredrag är redan bestämda. Några är bokningsbara, andra evenemang blir det möjligt att boka längre fram. Fler programpunkter kommer att annonseras på vår hemsida allt eftersom.

När du gör din anmälan på föreningens hemsida, så märker du att den ser annorlunda ut än tidigare. Färgmarkeringar efter aktivitetens titel visar om det går att boka nu eller längre fram. Du kan också föra pekaren över en markering för att se hur många platser som finns och hur många platser som återstår.

Eftersom Styrelsen beslutat att inget program kommer att skickas ut per post till hösten, ber vi er titta på hemsidan med jämna mellanrum. Vi kommer också att varje månad skicka information med e-post/SMS eller ringa till dem som inte kan nås på annat sätt.

Informationen innehåller de aktiviteter som går av stapeln längre fram. Med det nya systemet kan vi även lägga in nya aktiviteter med relativt kort varsel. Så, håll dig uppdaterad!

Vi vet att ni medlemmar har många intressen och stor kunskap i varierande ämnen. Tveka inte att informera oss i programkommittén eller bli en del av den du också. Låt fler få ta del av just ditt specialintresse eller ett resmål du tycker mycket om. Du kan hålla i aktiviteten själv, eller så kan någon i programkommittén administrera aktiviteten.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller rekommenderat avstånd under resor och promenader.

Med önskan om en trevlig midsommar!

Agneta Sandler Bäfve, Programkommittén

Ljusare tider

Vårsolen skiner och värmer, flera av oss har fått vaccin; det är genast mer hoppfullt inför framtiden. Det känns lättare när vi kan träffas ute och får umgås med våra vänner och anhöriga.

Håll koll på hemsidan så ser ni att det redan nu finns aktiviteter att anmäla sig till vartefter. Vi hoppas att det går att genomföra dem som planerat.

Styrelsen önskar er alla en fin ”Sista april” och hoppas att vi ses framöver.

Eva Ulriksson, styrelseledamot FAS Uppsala

Några rader från styrelsen…

Den här våren liknar inget annat, men när ljuset nu återkommer arbetar styrelsen med saker som kommer att underlätta anmälan till aktiviteter när pandemin vill släppa greppet om oss.

Som alla säkert förstår händer det inte mycket just nu vad gäller arbete i styrelsen.

Men vad vi gjort är att sätta oss in i vårt nya administrativa system, MinaAktiviteter, så att allt kommer att fungera bra när vi är igång med planering av verksamheten på allvar.

Vi har också på gång några uteaktiviteter som vi hoppas kan bli av under våren. Men allt beror förstås på smittläget som i skrivande stund inte ser speciellt ljust ut.

Vi får beväpna oss med tålamod och se tiden an! Det kommer att bli bättre.

Till sist, ha koll på vår hemsida! Det är där det händer!

Britt-Marie Gunnarstedt, vice ordförande