Trevlig Midsommar!

Bäste aktiva senior, vi önskar er först och främst en Trevlig Midsommar och längre fram nya utmaningar och roliga aktiviteter.

Äntligen börjar vi seniorer se ljuset efter en lång tid i avskildhet. Programkommittén planerar som bäst höstens program. Några resor, ett antal vandringar och föredrag är redan bestämda. Några är bokningsbara, andra evenemang blir det möjligt att boka längre fram. Fler programpunkter kommer att annonseras på vår hemsida allt eftersom.

När du gör din anmälan på föreningens hemsida, så märker du att den ser annorlunda ut än tidigare. Färgmarkeringar efter aktivitetens titel visar om det går att boka nu eller längre fram. Du kan också föra pekaren över en markering för att se hur många platser som finns och hur många platser som återstår.

Eftersom Styrelsen beslutat att inget program kommer att skickas ut per post till hösten, ber vi er titta på hemsidan med jämna mellanrum. Vi kommer också att varje månad skicka information med e-post/SMS eller ringa till dem som inte kan nås på annat sätt.

Informationen innehåller de aktiviteter som går av stapeln längre fram. Med det nya systemet kan vi även lägga in nya aktiviteter med relativt kort varsel. Så, håll dig uppdaterad!

Vi vet att ni medlemmar har många intressen och stor kunskap i varierande ämnen. Tveka inte att informera oss i programkommittén eller bli en del av den du också. Låt fler få ta del av just ditt specialintresse eller ett resmål du tycker mycket om. Du kan hålla i aktiviteten själv, eller så kan någon i programkommittén administrera aktiviteten.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller rekommenderat avstånd under resor och promenader.

Med önskan om en trevlig midsommar!

Agneta Sandler Bäfve, Programkommittén

Ljusare tider

Vårsolen skiner och värmer, flera av oss har fått vaccin; det är genast mer hoppfullt inför framtiden. Det känns lättare när vi kan träffas ute och får umgås med våra vänner och anhöriga.

Håll koll på hemsidan så ser ni att det redan nu finns aktiviteter att anmäla sig till vartefter. Vi hoppas att det går att genomföra dem som planerat.

Styrelsen önskar er alla en fin ”Sista april” och hoppas att vi ses framöver.

Eva Ulriksson, styrelseledamot FAS Uppsala

Några rader från styrelsen…

Den här våren liknar inget annat, men när ljuset nu återkommer arbetar styrelsen med saker som kommer att underlätta anmälan till aktiviteter när pandemin vill släppa greppet om oss.

Som alla säkert förstår händer det inte mycket just nu vad gäller arbete i styrelsen.

Men vad vi gjort är att sätta oss in i vårt nya administrativa system, MinaAktiviteter, så att allt kommer att fungera bra när vi är igång med planering av verksamheten på allvar.

Vi har också på gång några uteaktiviteter som vi hoppas kan bli av under våren. Men allt beror förstås på smittläget som i skrivande stund inte ser speciellt ljust ut.

Vi får beväpna oss med tålamod och se tiden an! Det kommer att bli bättre.

Till sist, ha koll på vår hemsida! Det är där det händer!

Britt-Marie Gunnarstedt, vice ordförande

Årsmötet skjuts upp till hösten 2021

Denna envisa covid-19 pandemi! När ska vi kunna få igång en någorlunda verksamhet? Allt hänger på att smittspridningen avtar och att vaccinationerna kommer igång på allvar. Avtagande smittspridning kräver fortsatt disciplin av distansering, handhygien och övriga restriktioner.

Styrelsen har fattat beslut om att senarelägga årsmötet. Normalt brukar årsmötet hållas under mars månad, men det kommer inte att vara genomförbart. Vi har därför skjutit på mötet och räknar med att hålla det under hösten. Preliminärt datum för ett fysiskt, traditionellt årsmöte är satt till den 6 oktober. Om det visar sig att detta inte är möjligt kan det bli aktuellt med ett digitalt årsmöte. Närmare detaljer om formerna för mötet kommer att framgå på hemsidan och andra kommunikationsformer, som massutskick av e-post och SMS. Vårt nya administrativa hjälpmedel, Mina Aktiviteter, ger oss goda och smidiga möjligheter till olika former av utskick.

Årsmöteshandlingarna då, undrar många. I samband med den här informationen kommer de att vara tillgängliga på hemsidan. Det är fråga om dagordning, verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning samt revisionsberättelse.

Vår hemsida får ett lite annorlunda utseende inom någon vecka. Den nya adressen blir uppsala.aktivaseniorer.com men det går bra att tills vidare använda den gamla adressen fasuppsala.se.

Om våra makthavare och vaccintillverkare kunde få upp farten en aning skulle vi jubla. Våra medlemmar tillhör i stort sett de inledande prioriteringsgrupperna och det skulle vara en sann lycka om vi kunde få igång en någorlunda normal verksamhet till höstterminen 2021! Håll tummarna och håll avstånd till vidare!

Bror-Erik Lundin, kassör FAS Uppsala

Planerna för kommande halvåret fortfarande ovissa

Den här veckan i januari skulle vi, styrelsen och medarbetare, ha varit samlade för att packa och sända iväg vårens programblad till er, våra kära medlemmar, följt av årets första styrelsesammanträde.

Det blev som ni vet inget programblad, men det blev ett sammanträde, återigen digitalt, präglat av vemod över det förlorade 2020, över alla fina programpunkter som vi blev tvungna att ställa in i våras, och över att inte ha kunnat presentera något program för hösten.

Vi har saknat er alla, och hoppas innerligt att ni har kunnat undvika covid-19-smitta och att dessa många och ovanliga dagar har uthärdats med jämnmod.

Planerna för det kommande halvåret är fortfarande minst sagt ovissa. Vi är, om än på osäkra grunder, i alla fall litet optimistiska och kommer att försöka hitta aktiviteter som skulle kunna vara genomförbara. Tack vare vårt nya administrativa system (MinaAktiviteter) är det nu, lämpligt nog, möjligt att annonsera dessa och erbjuda bokning på vanligt sätt. Kanske flera av er har några förslag? Det är lika lätt som förut att skicka dem till oss.

Vill du veta vilka uppgifter föreningen har om dig som medlem? Sänd en begäran via vårt Kontaktformulär om att själv se det.

Till sist: Föreningens årsstämma har flyttats till hösten eller när smittorisken för pandemin är försvinnande liten. Mer information om hur den ska genomföras återkommer vi till. 

Elisabeth Agell
ordförande, FAS Uppsala

Julbrev från styrelsen i Aktiva Seniorer

Under detta ovanliga år har arbetet i styrelsen ändå fortlöpt, om än i en annorlunda form. 

Styrelsemötena har hållits på sedan tidigare spikade datum, men endast per telefon. Vi blev redan tidigt tvungna att fatta beslut att ställa in alla aktiviteter i vårens programblad. Så småningom stod det klart att det inte heller skulle gå att ha några aktiviteter under hösten. För första gången fanns det inget programblad att skicka ut i augusti.

Ett positivt beslut var att införa ett nytt administrativt system. Mer om detta finns att läsa på här på hemsidan. Ett annat är att årets avgift även gäller för 2021.

Nu hoppas vi att vi får behålla alla våra trogna medlemmar trots detta och ser fram emot nästa år med tillförsikt.

Till sist önskar vi dig en så God Jul som det bara är möjligt och ett Gott Nytt År!

Britt-Marie Gunnarstedt
vice ordförande, FAS Uppsala
Elisabeth Agell
ordförande, FAS Uppsala

Det administrativa systemet – direktmeddelande

Information om vårt nya administrativa system har idag gått ut till våra medlemmar via e-post med nedanstående text eller via sms med förkortad text:

Vi kan nu presentera vårt nya administrativa system, sedan vi inlett ett samarbete med Uppsalaföretaget CogWork. CogWork har utvecklat ett system som automatiserar mycket av det som tidigare hanterades manuellt av styrelsen och andra funktionärer. Systemet används av många olika föreningar och det är flera av Aktiva Seniorers klubbar runt om i landet som har anslutit sig.

För dig som medlem blir hemsidan även i fortsättningen din huvudsakliga digitala kontakt med våra funktionärer. Via hemsidan anmäler du dig till de aktiviteter, som föreningen erbjuder. Erbjudanden och fakta om respektive aktivitet kommer du också att hitta på hemsidan. Vid anmälan får du svar direkt om du fått plats eller om du satts upp på reservlista.

Styrelsen har också möjlighet att sända information med hjälp av CogWorksystemet. Informationen lämnas i första hand via e-post, i andra hand via sms och i undantagsfall via brev. Det är därför viktigt att dina personuppgifter är korrekta i systemet. Du kommer att få information om hur det går till att kolla uppgifterna och du kommer också att kunna korrigera dina kontaktuppgifter. Vi återkommer med information om hur detta ska gå till.

Det här meddelandet är adresserat till de som löst medlemskap för år 2020. Eftersom vi på grund av pandemin inte kunnat genomföra annat än en mindre del av planerade aktiviteter i år, har vi tagit beslut om att 2020 års medlemskap även ska gälla för år 2021.

Vår verksamhetsplanering för 2021 är i stor utsträckning beroende på hur covid-19-pandemin utvecklar sig. Vår fromma förhoppning är att vi ska kunna återuppta fler aktiviteter under början av 2021.

Om du inte har fått mejl/sms kan det bero på att föreningen inte har aktuell e-postadress / mobiltelefonnummer till dig eller att meddelandet har hamnat i din spambox.

Arbetsgruppen för nytt administrativt system
genom Bror-Erik

bror-erik lundin
Bror-Erik Lundin. kassör

Första massutskicket från nya medlemsregistret

För några veckor sedan testade vi ett antal funktioner samt genomförde ett massutskick till 2019 års medlemmar som inte betalat medlemsavgiften för 2020 från vårt nya system.

Utskicket innehåller föreningens beslut om att avgift för 2020 också gäller för 2021. Dessutom finns betalningsanvisningar. Det rör sig om cirka 440 personer och det är intressant att se slutresultatet av utskicket.  I dagsläget har drygt 40 av mottagarna betalt medlemsavgiften för 2020/2021. Vi skickade också ett mindre antal SMS med liknande information till personer som inte angivit e-postadress men har mobiltelefon.

Ett par förändringar som systemet medför för vår hemsida syns redan:

1. Att anmäla sig som ny medlem (se länk på alla sidors högerspalt under rubriken ”Bli medlem”) sker nu direkt in nya systemet.

2. Under topprubriken ”Program” är ett par studiecirklar upplagda, arbetet med satt lägga in fler aktiviteter pågår.

Nästa utskick med hjälp av nya systemet är till samtliga medlemmar med information om våra nya rutiner.

Arbetsgruppen för nytt administrativt system
genom Bror-Erik

Bror-Erik Lundin, kassör FAS Uppsala

Inget programblad under hösten 2020

En ny höst är här. Vi hade alla hoppats att den värsta Corona-epidemin hade bedarrat vid det här laget, men så är tyvärr inte fallet.

Folkhälsomyndigheten har bett oss att fortsätta hålla avstånd och vara försiktiga. Det gäller framför allt oss över 70 år. Styrelsen har därför tagit beslut att inga aktiviteter i föreningens regi ska ske under hösten. Ett antal aktiviteter skulle ha skett utomhus, men styrelsens bedömning är att resande till och från sådana aktiviteter med kommunala färdmedel kan innebära att smitta sprids.

Det har varit en tung vår och sommar för många, och det kommer tyvärr att fortsätta under resten av året. Många av våra medlemmar har saknat att träffa gamla och nya vänner och att få delta i våra trevliga resor och föredrag. Vi får fortsätta att kämpa, se framåt och hoppas att ett pålitligt vaccin blir verklighet så snart som möjligt.

Vi kommer att påbörja arbetet med ett nytt innehållsrikt och varierande program inför vårterminen 2021.

Agneta Sandler Bäfve, Programsamordnare