Hem » biblioteket

Sommartips – En föreläsningsserie om din hjärna, del 2

Senaste årens forskning har förändrat vår syn på hjärnan. Den har visat sig vara mer flexibel och formbar än vad vi tidigare trott.

I ett antal föreläsningar (cirka 30 minuter vardera) berättar Åke Pålshammar, neuropsykolog, och Gunnar Bjursell, professor i biologi och genetik, om hjärnan utifrån olika perspektiv.

Föreläsningar på Youtube (via Bibliotek Uppsala):

Del 2: Den kulturella hjärnan

Gunnar Bjursell är professor i genetik och biologi. Med utgångspunkt i medicinsk forskning tar han sig an frågan om kulturens betydelse för vår hälsa. Hur påverkar kulturen vår hjärna? Hur svarar vår hjärna på kulturell stimulans? Gunnar lyfter olika typer av forskningsstudier som tydligt visar på kulturens betydelse för både välbefinnande och lärande hela livet, för såväl unga som gamla och både när vi är friska och sjuka.

Tipsare Webbredaktionen

Del 1: Den friska hjärnan

Del 3: Den växande hjärnan

Låna en Uppsalabo

Projektet ”Låna en Uppsalabo” firade två år med ett möte på Stadsbiblioteket den 6 oktober.

Medverkade gjorde bland annat tf avdelningschefen Mohammed Mekrami, som talade på vårt upptaktsmöte den 20 augusti.

Verksamheten beskrevs som berikande för såväl låntagaren som den utlånade. Därför är det viktigt att uppmärksamma och påminna om projektet.

Vill du bli utlånad? Du har mycket att vinna på det. Läs mer om projektet via den här länken (öppnas i eget fönster).

Informationslämnare: Elisabeth Agell, föreningens sekreterare

Upptaktsmötet 20 augusti

I egenskap av ordförande i föreningen blev jag mycket glad över att konstatera att så många (ca 150 personer) kommit till kyrksalen i Missionskyrkan för att ta del av föreningens upptaktsmöte inför höstens aktiviteter.

Eftersom jag antog att det fanns en del nytillkomna medlemmar i salen började vi i styrelsen med att presentera oss och våra styrelseuppdrag. Även valberedningen fick presentera sig.

Därefter hälsade jag välkommen Mohammed Mekrami, tillförordnad chef för biblioteket, som på ett lättsamt sätt berättade om det som biblioteket kan erbjuda i form av service till medborgarna.

Ett uppskattat inslag, jag tror att många av oss blev imponerade av mångfalden i bibliotekets utbud.

Därefter vidtog presentationen av höstens programblad.

Några av programmakarna (som anmäl intresse i förväg) fick möjlighet att informera om sina programpunkter och medlemmarna fick också möjlighet att ställa frågor.

Vi avslutade med fika som sig bör i sådana här sammanhang.

Till sist, glöm inte att så ofta som möjligt kolla på var hemsida! Det kan dyka upp intressanta programpunkter som inte kommit med i programbladet. 

Britt-Marie Gunnarstedt, ordförande FAS Uppsala