Inget programblad under hösten 2020

En ny höst är här. Vi hade alla hoppats att den värsta Corona-epidemin hade bedarrat vid det här laget, men så är tyvärr inte fallet.

Folkhälsomyndigheten har bett oss att fortsätta hålla avstånd och vara försiktiga. Det gäller framför allt oss över 70 år. Styrelsen har därför tagit beslut att inga aktiviteter i föreningens regi ska ske under hösten. Ett antal aktiviteter skulle ha skett utomhus, men styrelsens bedömning är att resande till och från sådana aktiviteter med kommunala färdmedel kan innebära att smitta sprids.

Det har varit en tung vår och sommar för många, och det kommer tyvärr att fortsätta under resten av året. Många av våra medlemmar har saknat att träffa gamla och nya vänner och att få delta i våra trevliga resor och föredrag. Vi får fortsätta att kämpa, se framåt och hoppas att ett pålitligt vaccin blir verklighet så snart som möjligt.

Vi kommer att påbörja arbetet med ett nytt innehållsrikt och varierande program inför vårterminen 2021.

Agneta Sandler Bäfve, Programsamordnare