Hem » styrelsen

Årsmötesprotokollet är nu publicerat

Ladda ner och läs årsmötesprotokollet här. Se samtidigt bilden av nästan hela styrelsen som föreningens fotograf Sven Tideman tog direkt efter årsmötet den 24 maj 2022.

Styrelsen, 24 maj 2022. Från vänster: Jan-Åke Eriksson (vice ordf), Ewa Jerlinder Nord (ordf), Agneta Lydig (nyinvald), Annica Hedin-Larsson (nyinvald), Lennart Kirsten, Agneta Sandler Bäfve, Sonia Ericsson Zillén, Anders Uddgren. Bror-Erik Lundin (kassör) saknas i bild.

Kontakt Sonia Ericsson Zillén, sekreterare

Årsmötet 29 september

Äntligen kunde vi träffas och genomföra vårt årsmöte som ju annars brukar hållas under mars månad. Årsmötet valde en ny styrelse med både gamla och nya ansikten.

Tre nya ledamöter valdes – Lennart Kirsten, Sonia Ericsson Zillén och Ewa Jerlinder Nord. Till ny ordförande valdes Ewa Jerlinder Nord och till ny vice ordförande valdes Jan-Åke Eriksson. Agneta Sandler Bäfve omvaldes på ytterligare två år. Även ny revisor respektive revisorssuppleant valdes. Hela styrelsen presenteras här.

Mötet tackade också av två ledamöter för sina insatser i styrelsen; nämligen Elisabeth Agell och Britt-Marie Gunnarstedt. Tidigare under året har Anna Frånlund och Ingalill Halvarsson avtackats.

Titta gärna in på webben då och då för att hålla er uppdaterade på vad som är på gång bland våra aktiviteter. Läs här.

Jag ser fram emot en aktiv tid i föreningen.

Ewa Jerlinder Nord,
ordförande Aktiva Seniorer Uppsala

Planerna för kommande halvåret fortfarande ovissa

Den här veckan i januari skulle vi, styrelsen och medarbetare, ha varit samlade för att packa och sända iväg vårens programblad till er, våra kära medlemmar, följt av årets första styrelsesammanträde.

Det blev som ni vet inget programblad, men det blev ett sammanträde, återigen digitalt, präglat av vemod över det förlorade 2020, över alla fina programpunkter som vi blev tvungna att ställa in i våras, och över att inte ha kunnat presentera något program för hösten.

Vi har saknat er alla, och hoppas innerligt att ni har kunnat undvika covid-19-smitta och att dessa många och ovanliga dagar har uthärdats med jämnmod.

Planerna för det kommande halvåret är fortfarande minst sagt ovissa. Vi är, om än på osäkra grunder, i alla fall litet optimistiska och kommer att försöka hitta aktiviteter som skulle kunna vara genomförbara. Tack vare vårt nya administrativa system (MinaAktiviteter) är det nu, lämpligt nog, möjligt att annonsera dessa och erbjuda bokning på vanligt sätt. Kanske flera av er har några förslag? Det är lika lätt som förut att skicka dem till oss.

Vill du veta vilka uppgifter föreningen har om dig som medlem? Sänd en begäran via vårt Kontaktformulär om att själv se det.

Till sist: Föreningens årsstämma har flyttats till hösten eller när smittorisken för pandemin är försvinnande liten. Mer information om hur den ska genomföras återkommer vi till. 

Elisabeth Agell
ordförande, FAS Uppsala

Det administrativa systemet – direktmeddelande

Information om vårt nya administrativa system har idag gått ut till våra medlemmar via e-post med nedanstående text eller via sms med förkortad text:

Vi kan nu presentera vårt nya administrativa system, sedan vi inlett ett samarbete med Uppsalaföretaget CogWork. CogWork har utvecklat ett system som automatiserar mycket av det som tidigare hanterades manuellt av styrelsen och andra funktionärer. Systemet används av många olika föreningar och det är flera av Aktiva Seniorers klubbar runt om i landet som har anslutit sig.

För dig som medlem blir hemsidan även i fortsättningen din huvudsakliga digitala kontakt med våra funktionärer. Via hemsidan anmäler du dig till de aktiviteter, som föreningen erbjuder. Erbjudanden och fakta om respektive aktivitet kommer du också att hitta på hemsidan. Vid anmälan får du svar direkt om du fått plats eller om du satts upp på reservlista.

Styrelsen har också möjlighet att sända information med hjälp av CogWorksystemet. Informationen lämnas i första hand via e-post, i andra hand via sms och i undantagsfall via brev. Det är därför viktigt att dina personuppgifter är korrekta i systemet. Du kommer att få information om hur det går till att kolla uppgifterna och du kommer också att kunna korrigera dina kontaktuppgifter. Vi återkommer med information om hur detta ska gå till.

Det här meddelandet är adresserat till de som löst medlemskap för år 2020. Eftersom vi på grund av pandemin inte kunnat genomföra annat än en mindre del av planerade aktiviteter i år, har vi tagit beslut om att 2020 års medlemskap även ska gälla för år 2021.

Vår verksamhetsplanering för 2021 är i stor utsträckning beroende på hur covid-19-pandemin utvecklar sig. Vår fromma förhoppning är att vi ska kunna återuppta fler aktiviteter under början av 2021.

Om du inte har fått mejl/sms kan det bero på att föreningen inte har aktuell e-postadress / mobiltelefonnummer till dig eller att meddelandet har hamnat i din spambox.

Arbetsgruppen för nytt administrativt system
genom Bror-Erik

bror-erik lundin
Bror-Erik Lundin. kassör

Första massutskicket från nya medlemsregistret

För några veckor sedan testade vi ett antal funktioner samt genomförde ett massutskick till 2019 års medlemmar som inte betalat medlemsavgiften för 2020 från vårt nya system.

Utskicket innehåller föreningens beslut om att avgift för 2020 också gäller för 2021. Dessutom finns betalningsanvisningar. Det rör sig om cirka 440 personer och det är intressant att se slutresultatet av utskicket.  I dagsläget har drygt 40 av mottagarna betalt medlemsavgiften för 2020/2021. Vi skickade också ett mindre antal SMS med liknande information till personer som inte angivit e-postadress men har mobiltelefon.

Ett par förändringar som systemet medför för vår hemsida syns redan:

1. Att anmäla sig som ny medlem (se länk på alla sidors högerspalt under rubriken ”Bli medlem”) sker nu direkt in nya systemet.

2. Under topprubriken ”Program” är ett par studiecirklar upplagda, arbetet med satt lägga in fler aktiviteter pågår.

Nästa utskick med hjälp av nya systemet är till samtliga medlemmar med information om våra nya rutiner.

Arbetsgruppen för nytt administrativt system
genom Bror-Erik

Bror-Erik Lundin, kassör FAS Uppsala

Inget programblad under hösten 2020

En ny höst är här. Vi hade alla hoppats att den värsta Corona-epidemin hade bedarrat vid det här laget, men så är tyvärr inte fallet.

Folkhälsomyndigheten har bett oss att fortsätta hålla avstånd och vara försiktiga. Det gäller framför allt oss över 70 år. Styrelsen har därför tagit beslut att inga aktiviteter i föreningens regi ska ske under hösten. Ett antal aktiviteter skulle ha skett utomhus, men styrelsens bedömning är att resande till och från sådana aktiviteter med kommunala färdmedel kan innebära att smitta sprids.

Det har varit en tung vår och sommar för många, och det kommer tyvärr att fortsätta under resten av året. Många av våra medlemmar har saknat att träffa gamla och nya vänner och att få delta i våra trevliga resor och föredrag. Vi får fortsätta att kämpa, se framåt och hoppas att ett pålitligt vaccin blir verklighet så snart som möjligt.

Vi kommer att påbörja arbetet med ett nytt innehållsrikt och varierande program inför vårterminen 2021.

Agneta Sandler Bäfve, Programsamordnare

En vår som ingen av oss upplevt tidigare…

Knappt hade jag tillträtt som ordförande för Programkommittén innan allt ställdes på sin ända!

De intressanta och lärorika aktiviteter som vi planerat att delta i kunde tyvärr inte genomföras. Vi var många som blev besvikna, men det fanns inget annat val än att inhibera alla aktiviteter.

Styrelsen har haft ett möte där det beslutades att det inte blir något tryckt program inför hösten. Ovissheten är stor och vi vet inte när vi kan ta upp aktiviteterna igen. Förhoppningsvis kan dessa påbörjas under senare delen av hösten. Vi hoppas dock kunna flytta fram en del planerade aktiviteter från våren till i höst. Aktiviteter inbokade från oktober bedömer jag kan ligga kvar tills vidare. När mitten av augusti närmar sig får vi se hur smittläget utvecklat sig. Styrelsens planering inför senhösten tar sin början i augusti och därefter påbörjar vi arbetet med programmet 2021, som vi räknar med ska kunna presenteras som vanligt i början av januari.

Alla ombeds gå in här på föreningens hemsida och med jämna mellanrum följa styrelsens information. Styrelsen har beslutat att föreningen under sommaren/hösten planerar att köpa in ett nytt datasystem rekommenderat av vårt förbund. I programmet hanteras medlemsregister, medlemsavgifter, betalning av aktiviteter, påminnelser och en hel del annat. Vi kan också lägga in aktiviteter med kort varsel. På detta vis blir vi mer flexibla när det gäller programpunkter. Grupp-mejl skickas ut, så ingen ska missa att det tillkommit aktiviteter. Anmälan till aktiviteter kommer, som tidigare, att ske via hemsidan.

Det sägs att i kaos skapas kreativitet. Jag tror, att när ni nu sitter hemma, kommer ni på många nya idéer. Du kanske också vill bli en av våra programmakare och delta i vårt arbete? Det finns många erfarna kollegor som gärna hjälper dig att komma igång. Tveka inte att kontakta någon i styrelsen om ni kommer på något som vi alla kan dra nytta av.

Ta hand om er till vi ses igen till hösten!

Agneta Sandler Bäfve, Programsamordnare

Rapport från årsmötet

Vid gårdagens årsmöte invaldes tre nya styrelseledamöter: Britt-Marie Gunnarstedt, ny ordförande efter Anita Lundin, Catarina Ehinger samt Lena Runfors.

Bror-Erik Lundin ledde årsmötesförhandlingarna, föregående styrelse beviljades ansvarsfrihet och förra årets motion angående maximala antalet gånger en styrelseledamot kan omväljas beslutades med långt mer än två tredjedelars majoritet och kommer att ingå i föreningens stadgar.

Nya styrelsen.

Nya styrelsen, från vänster: Britt-Marie Gunnarstedt, Catarina Ehinger, Eva Ulriksson, Torsten Åkesson, Lena Runfors, Sven-Gunnar Ericson, Ruben Jonson, Margareta Engvall, Ulf Holmqvist samt Elisabeth Agell.

Anita Lundin, Gunnel Jidåker och Lena Svensson avtackades för sina år i styrelsen med blommor och uppskattande ord och Bror-Erik Lundin för sin goda insats som ordförande under årsmötet.

Bror-Erik Lundin flankeras till vänster av Lena Svensson och av Anita Lundin till höger. Gunnel Jidåker är inte med på bilden.

Efter avtackningen framförde Göran Schnell ett antal av Elvis Presleys låtar samt berättade däremellan känt och mindre känt om Elvis. Att det var en uppskattad halvtimme märktes på alla huvud och fötter som rörde sig i takt med musiken.

Eftermiddagen avslutades med kaffe och kaka.

Text Ulla Englund | Foto Sven Tideman

Tack för alla trevliga kontakter under åren som gått!

Efter 14 år har jag nu avgått från min uppgift i styrelsen för Aktiva Seniorer i Uppsala.

Det har varit roliga och intressanta år, med rätt mycket arbete och med så mycket positiv återkoppling från er medlemmar.

Jag kommer förstås att finnas kvar och arbeta för Aktiva Seniorer även i fortsättningen, men i andra roller. Så vi kommer säkert att fortsätta att ha kontakt.

Text Anita Lundin

Det här är den nya styrelsen!

Vid årsmötet i veckan invaldes Lena Svensson, Eva Ulriksson och Torsten Åkesson att arbeta i styrelsen. Lena Svensson har varit adjungerad till styrelsen sedan i höstas.

Samtidigt avgick Ulla Blomstedt och Ulla Englund, efter ett och ett halvt respektive fyra år, ur styrelsen.

Hela styrelsen, från vänster: Ulf Holmqvist, Ruben Jonson (kassör), Torsten Åkesson, Lena Svensson, Eva Ulriksson, Gunnel Jidåker, Anita Lundin (ordförande), Sven-Gunnar Ericson, Margareta Engvall (vice ordförande), Elisabeth Agell (sekreterare).