Inget programblad under hösten 2020

En ny höst är här. Vi hade alla hoppats att den värsta Corona-epidemin hade bedarrat vid det här laget, men så är tyvärr inte fallet.

Folkhälsomyndigheten har bett oss att fortsätta hålla avstånd och vara försiktiga. Det gäller framför allt oss över 70 år. Styrelsen har därför tagit beslut att inga aktiviteter i föreningens regi ska ske under hösten. Ett antal aktiviteter skulle ha skett utomhus, men styrelsens bedömning är att resande till och från sådana aktiviteter med kommunala färdmedel kan innebära att smitta sprids.

Det har varit en tung vår och sommar för många, och det kommer tyvärr att fortsätta under resten av året. Många av våra medlemmar har saknat att träffa gamla och nya vänner och att få delta i våra trevliga resor och föredrag. Vi får fortsätta att kämpa, se framåt och hoppas att ett pålitligt vaccin blir verklighet så snart som möjligt.

Vi kommer att påbörja arbetet med ett nytt innehållsrikt och varierande program inför vårterminen 2021.

Agneta Sandler Bäfve, Programsamordnare

Glädje och tacksamhet

Det är en stor glädje för oss aktiva inom föreningen att än en gång presentera ett nytt programblad! Innehållet har vi som vanligt försökt göra så rikt och varierat som möjligt. Vi hoppas att ni alla ska få stort nöje av utbudet.

Under hösten har vi tillämpat systemet med anmälningar direkt på vår hemsida fullt ut med bra resultat. Dock har vi konstaterat att alla inte fått sina bekräftelser på rätt sätt. I vissa fall har de hamnat i ”skräpposten”. Vi vill därför be er alla att ta för vana att alltid kontrollera datorns skräppostkorg, om ni inte ser bekräftelsen i inkorgen!

Eftersom föreningen vill värna om alla sina medlemmar går det från idag att få vår hemsida uppläst, vilket kan underlätta för medlemmar som av olika anledningar har svårt att ta till sig innehåll genom läsning. Tjänsten med talsättning tillhandahålls av företaget ReadSpeaker.

Som tidigare vill jag ta upp vårt behov av aktiva inom föreningen. Vi blir fler och fler och är nu uppe i över 1 700 medlemmar. Det är förstås glädjande att så många vill ansluta sig till oss! Samtidigt stiger behovet av aktiva medarbetare. Chansen att komma med på våra programpunkter och andra aktiviteter ökar ju fler vi är som engagerar oss. Kontakta gärna Lena Svensson, telefon 0737-41 19 12, som svarar på frågor, informerar och slussar vidare till rätt person.

Detta är det sista jag skriver direkt till er som föreningens ordförande. Mina förordnanden går ut i samband med årsmötet i mars i år och jag vill redan nu tacka alla jag haft förmånen att lära känna och arbeta tillsammans med under min tid på ordförandestolen. Ni gör alla stora arbetsinsatser och dessutom helt utan ersättning!

Slutligen vill jag tacka alla övriga medlemmar, som på olika sätt visar sin uppskattning för vårt arbete!

Britt-Marie Gunnarstedt, ordförande FAS Uppsala

Vårens programbroschyr på väg

Nu är föreningens vårprogram kuverterat och postat och borde vara i alla medlemmars postfack på torsdag eller fredag.

Styrelsemedlemmarna har, med hjälp av fyra frivilliga, gjort ett snabbt och bra jobb. I de flesta kuverten finns förutom själva programmet ett inbetalningskort för medlemsavgiften för 2019, 100 kr/medlem, ingen familjerabatt från i år. Medlemsavgifter betalas av administrativa skäl endast till Plusgiro 11 83 44-1.

Har du blivit medlem under det sista kvartalet 2018 så har du säker redan betalt avgiften och hittar inget inbetalningskort i kuvertet.

Redan den 10 januari är det möjligt att boka in sig på några aktiviteter, såsom släktforskningskurser, padeltennis, boule, bowlingkurs samt till upptaktsmötet.

Välkommen till vårens program. 

Text Ulla Englund

Ny termin och nya aktiviteter

Återigen håller du i din hand ett alldeles nytt programblad med ett varierat utbud av aktiviteter. Det är rykande färskt nu i augusti men aktuellt under många månader framöver.

Förra säsongen hade vi på försök några programpunkter med bokning på vår hemsida. Vi har utvärderat resultatet och kommit fram till att det fungerat väl. Detta får till följd att vi nu lägger in alla bokningar i detta system (se sida fem i programmet). Nu kommer alla att få besked direkt, om man kommit med eller står som reserv. För varje aktivitet finns en namngiven kontaktperson att vända sig till, om man inte har tillgång till dator.

Swish har införts som alternativ vid betalning. Detta för att i möjligaste mån undvika hantering av kontanter.

Vi har som alltid ett stort behov av fler aktiva för ideellt arbete inom föreningen. Kontakta Lena Svensson på 0737-41 19 12, så kommer hon att informera och slussa vidare till rätt person.

Den här gången vill jag slutligen särskilt uppmärksamma våra studiecirklar som finns beskrivna på sista sidan i programmet. De har stor spännvidd och täcker in många intressen. För varje grupp finns en kontaktperson som gärna lämnar mer information och tar emot anmälningar.

Till sist hoppas jag att vi får en trevlig och givande höst tillsammans! 

Britt-Marie Gunnarstedt, ordförande FAS Uppsala

Programkommitténs arbete startar

Så kom då äntligen snön även till våra breddgrader så att även vi kan hoppas på att få njuta av några fina vinterdagar.

Ni har ju också fått det nya programbladet och jag hoppas att ni har funnit en eller fler aktiviteter som passar er. Bokningarna till några aktiviteter har redan startat. Jag har just bokat in 50 personer till besöket hos Galderma.

Denna termin har vi infört ett nytt bokningssystem på några av våra aktiviteter. Vi hoppas att det ska det ska falla väl ut så att vi kan utöka systemet till hösten. Det här innebär en lättnad för oss som bokar aktiviteter och tar emot anmälningar.

Programkommitténs arbete startar i februari månad med att leta intressanta aktiviteter till hösten. Har du några tips hör gärna av dig till mig eller någon annan person i styrelsen eller programkommittén.

Väl mött vid någon aktivitet eller programpunkt under våren.

Catarina Ehinger, sammankallande i programkommittén, FAS Uppsala

Vårprogrammet på väg till er

Under dagen har styrelsen packat och postat vårprogrammet, cirka 1200 försändelser är på väg till enskilda och samboende medlemmar. På torsdag börjar de första droppa ner i postlådorna.

De flesta försändelserna innehåller ett inbetalningskort med årets medlemsavgiften. De medlemmar som inte får ett inbetalningskort har redan betalt avgiften.

Text & foto Ulla Englund

Snart kommer vårprogrammet!

Nu är vårprogrammet på väg ut till alla oss cirka 1500 medlemmar.

Alla i styrelsen (som varit friska nog) har tillsammans med en hjälpsam medlem under förmiddagen stoppat det 20-sidiga programbladet i kuvert tillsammans med ett inbetalningskort som avser hela 2014.

Ni som blivit nya medlemmar under hösten ska inte få något inbetalningskort eftersom ni redan har betalt avgiften för både 2013 och 2014.

På torsdag bör alla ha ett kuvert i sin brevlåda. I slutet av veckan finns all information även här på hemsidan.

Text: Ulla Englund

Nu är hösten programblad på väg

Igår paketerade vi höstens programblad och lämnade in den stora mängden, drygt 920 försändelser, till Posten. I slutet av denna vecka bör ett kuvert dimpa ner i din brevlåda.

Observera våra nya bokningsregler som vår ordförande beskriver i programbladet.

Förutom programbladet innehåller varje kuvert:

  1. en liten remsa med ändringar/tillägg i två av våra programpunkter, missa inte den,
  2. en så kallad ”flyer” med några av våra fortlöpande aktiviteter.

På programbladets baksida finns alla våra fortlöpande aktiviteter angivna tillsammans med kontaktpersoner. Anmäl dig till en grupp, det är så roligt att dela ett gemensamt intresse med en grupp nya vänner.

Styrelsen

Vårens programutbud är på väg till dig

Nu är alla 910 försändelser – ett per hushåll – med vårprogram och inbetalningskort för 2012 års medlemskap på väg ut och finns förhoppningsvis i din brevlåda innan veckan är slut.

Hör av dig till Eskil Gustavsson om du inte har fått ditt exemplar inom en vecka.

Om du har missat att anmäla eventuell adressändring till föreningen så är det hög tid att göra det nu.

Vi önskar oss alla en riktigt härlig vårsäsong!