En vår som ingen av oss upplevt tidigare…

Knappt hade jag tillträtt som ordförande för Programkommittén innan allt ställdes på sin ända!

De intressanta och lärorika aktiviteter som vi planerat att delta i kunde tyvärr inte genomföras. Vi var många som blev besvikna, men det fanns inget annat val än att inhibera alla aktiviteter.

Styrelsen har haft ett möte där det beslutades att det inte blir något tryckt program inför hösten. Ovissheten är stor och vi vet inte när vi kan ta upp aktiviteterna igen. Förhoppningsvis kan dessa påbörjas under senare delen av hösten. Vi hoppas dock kunna flytta fram en del planerade aktiviteter från våren till i höst. Aktiviteter inbokade från oktober bedömer jag kan ligga kvar tills vidare. När mitten av augusti närmar sig får vi se hur smittläget utvecklat sig. Styrelsens planering inför senhösten tar sin början i augusti och därefter påbörjar vi arbetet med programmet 2021, som vi räknar med ska kunna presenteras som vanligt i början av januari.

Alla ombeds gå in här på föreningens hemsida och med jämna mellanrum följa styrelsens information. Styrelsen har beslutat att föreningen under sommaren/hösten planerar att köpa in ett nytt datasystem rekommenderat av vårt förbund. I programmet hanteras medlemsregister, medlemsavgifter, betalning av aktiviteter, påminnelser och en hel del annat. Vi kan också lägga in aktiviteter med kort varsel. På detta vis blir vi mer flexibla när det gäller programpunkter. Grupp-mejl skickas ut, så ingen ska missa att det tillkommit aktiviteter. Anmälan till aktiviteter kommer, som tidigare, att ske via hemsidan.

Det sägs att i kaos skapas kreativitet. Jag tror, att när ni nu sitter hemma, kommer ni på många nya idéer. Du kanske också vill bli en av våra programmakare och delta i vårt arbete? Det finns många erfarna kollegor som gärna hjälper dig att komma igång. Tveka inte att kontakta någon i styrelsen om ni kommer på något som vi alla kan dra nytta av.

Ta hand om er till vi ses igen till hösten!

Agneta Sandler Bäfve, Programsamordnare