Coronaviruset (SARS-CoV-2)

Styrelsen har beslutat ställa in alla resterande programpunkter, som planerats till och med juni månad 2020 och som presenterats i vårprogrammet.

Styrelsen kommer senare att fatta beslut om de i vårprogrammet presenterade aktiviteterna i augusti månad.

Elisabeth Agell, ordförande FAS Uppsala

Frågor och svar om sjukdomen covid-19, orsakad av det nya viruset SARS-CoV-2
Folkhälsomyndigheten (öppnas i eget fönster)