Programkommitténs arbete startar

Så kom då äntligen snön även till våra breddgrader så att även vi kan hoppas på att få njuta av några fina vinterdagar.

Ni har ju också fått det nya programbladet och jag hoppas att ni har funnit en eller fler aktiviteter som passar er. Bokningarna till några aktiviteter har redan startat. Jag har just bokat in 50 personer till besöket hos Galderma.

Denna termin har vi infört ett nytt bokningssystem på några av våra aktiviteter. Vi hoppas att det ska det ska falla väl ut så att vi kan utöka systemet till hösten. Det här innebär en lättnad för oss som bokar aktiviteter och tar emot anmälningar.

Programkommitténs arbete startar i februari månad med att leta intressanta aktiviteter till hösten. Har du några tips hör gärna av dig till mig eller någon annan person i styrelsen eller programkommittén.

Väl mött vid någon aktivitet eller programpunkt under våren.

Catarina Ehinger, sammankallande i programkommittén, FAS Uppsala