Skrivarcirkel

Skrivarcirkel

Vi träffas i skrivarstugan ungefär en förmiddag i månaden, mellan fem och sex gånger per ’termin’. Vi träffas hemma hos respektive deltagare enligt en viss turordning. Vi läser upp våra berättelser, oftast efter givet tema, ger kommentarer och försöka hinna med en snabbskrivsövning. Vi tar också en kopp kaffe tillsammans. 

Enda kravetför att vara med i skrivarstugan är att deltagarna måste tycka det är roligt att skriva och träffa likasinnade. Det är inte nödvändigt att ha ambitionen att ge ut en bok. Inte heller behöver man skriva helt korrekt svenska. Ledare är Christer Larsson. 

Vi hoppas att kunna starta verksamheten igen i september eller oktober 2021.

Kontaktperson: Christer Larsson, telefon: 018-12 24 32

Mer om Skrivarstugan, läs här

Är Du intresserad?

Om tillräckligt många hör av sig är Christer beredd att stötta bildandet av nya grupper. En grupp bör ha högst åtta medlemmar. 
Enklast tar du kontakt med Christer via e-post eller telefon.