Mer om

Mer om Skrivarstugan

Vi har alla många berättelser inom oss. Minnen som vi bär på sedan barn- och ungdomstiden. Avgörande händelser i livet. Fria fantasier. Glädjeämnen att ta fram ur minnesarkivet, men också sorger och motgångar som mår bra av att komma fram i ljuset och bearbetas. För många av oss känns det viktigt att få ur oss några av dessa våra oskrivna berättelser. 

Vi träffas i skrivarstugan ungefär en gång i månaden, för att läsa upp våra skrivna berättelser för varandra. Oftast har vi haft ett givet tema som inspiration. Det kan vara till exempel ”Våren”; ”Den människan gjorde mig glad”; ”Rädslor”. Ämnet för nästkommande berättelse bestäms på plats efter förslag från och i samråd med deltagarna. 

Nya deltagare tillkommer varje termin och gör gruppen dynamisk och utvecklande. Vi tror att en grupp som denna skall ha högst åtta medlemmar. I annat fall kommer inte alla till ”tals”! 

Numera träffas vi hemma hos respektive deltagare enligt en viss turordning. Förutom att vi läser upp våra berättelser för varandra och ger kommentarer brukar vi försöka hinna med en snabbskrivsövning. Vi kommer då överens om att på fem minuter skriva en kort berättelse om ett ämne vi spontant hittar på vid sittande bord. Det är oftast ämnen som ger fantasin stora möjligheter att blomma ut. Några ämnen har varit: ”Mitt liv som parkbänk”; ”Ett oväntat möte”; ”Då blev jag glad”. Det har förvånat oss i gruppen att berättelserna kan bli så olika, när rubriken är densamma. Det är också märkligt att se hur mycket man kan skriva helt oförberedd på fem minuter. Förmodligen ökar övningen kreativiteten. Det känns i alla fall så… 

Det skall påpekas att det inte är nödvändigt att ha ambitionen att ge ut en bok för att vara med i skrivarstugan. Inte heller behöver man skriva helt korrekt svenska. Ett krav är dock att deltagarna måste tycka det är roligt att skriva och träffa likasinnade. 

Vi tar också en kopp kaffe tillsammans då samhörigheten stärks och samtalet breddas. 

/Christer Larsson

Kontaktperson
Christer Larsson
Telefon: 018-12 24 32

Är Du intresserad?

Om tillräckligt många hör av sig till mig är jag beredd att stötta bildandet av nya grupper. Enklast tar du kontakt med mig, Christer, via e-post eller telefon.