Läsecirklar

Läsecirklar

Vi har idag åtta läsecirklar med litteratur på svenska och två med engelsk litteratur (se egen sida). 

Varje cirkel träffas cirka en gång i månaden under enkla former och diskuterar den bok man läst samt bestämmer gemensamt en ny. 

Vill du vara med i en läsecirkel eller fråga om något? Kontakta Lena Wallin!

Kontaktperson: Lena Wallin, telefon 0709-35 18 99