Utflykten till Wij trädgårdar

Vår utflykt till Wij trädgårdar startade i nästan fullsatt buss och efter två timmar var vi framme. Efter kaffe och en mycket god smörgås tog guidningen vid.

Vi fick en noggrann genomgång av Wijs historia och trädgårdens utveckling. Det började med Wijs säteri som 1649 under familjen Bröms ägo och som var navet i Ockelbo-verken under 1600- och 1700-talens storhetstid. 1966 såldes det till Ockelbo kommun med lokala företag. Detta företag – Wij säteri i Ockelbo AB – tog kontakt med Lars Krantz som hade drivit Rosendahls trädgård på Djurgården i Stockholm.

Under en och en halv timme vandrade vi genom de olika trädgårdarna; Rosträdgården, Örtagården, Köksträdgården, Landskapsparken, Skogens trädgård samt Barnens trädgård. Rosträdgården är den äldsta – från 2003. Skogens trädgård har designats av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell – invigdes 2005 – och är 108 m lång och 12 meter bred samt är indelad i olika spektakulära rum: Entrégård, Heden och klapperstensskogen, Tjärnen, Myren, Brynet samt Odlngslandskapets trädgård.

Det blev många intryck i härligt väder som avslutades med en god, välbehövlig lunch i den vackra restaurangbyggnaden.

Vi hann också med egna aktiviteter innan återfärden.

Stort tack till Maud som höll i denna utflykt.

Text & foto Kerstin Olsson