Hem » Bisvärmen framträder

Bisvärmen framträder

Föreningens populära kör/visstuga ”Bisvärmen” sjunger inte bara vid föreningens olika sammankomster utan framträder även för andra, i och utanför Uppsala.

Så här ser den närmaste framtiden ut för sångarna:

Fredag 16/3: Träffpunkten Orstenen, Västertorg 
Tisdag 10/4: NFPF Drabanten
Tisdag 17/4: Träffpunkten Lärkbacken, Gimo

Fulltalig kör övar.
Ledarna Gun Lindborg (till vänster) och Britt Lindborg (till höger) instruerar…
…och sångarna följer med i sina häften.

Text och foto: Ulla Englund