Bisvärmen framträder

Föreningens populära kör/visstuga ”Bisvärmen” sjunger inte bara vid föreningens olika sammankomster utan framträder även för andra, i och utanför Uppsala.

Så här ser den närmaste framtiden ut för sångarna:

Fredag 16/3: Träffpunkten Orstenen, Västertorg 
Tisdag 10/4: NFPF Drabanten
Tisdag 17/4: Träffpunkten Lärkbacken, Gimo

Fulltalig kör övar.
Ledarna Gun Lindborg (till vänster) och Britt Lindborg (till höger) instruerar…
…och sångarna följer med i sina häften.

Text och foto: Ulla Englund

Bisvärmen ute på glädjeframträdande

En fredag i maj var vi i sånggruppen Bisvärmen till träffpunkten Orstenen vid Västertorg för ett vårframträdande. Vi underhöll ett femtiotal boende och besökande med vårpotpurri, några skämtsamma visor och schlager. Vi avslutade sedan med gemensam allsång.

Besökarna visade mycket stor uppskattning för vårt framträdande och de hälsade oss välkomna tillbaka.

Under våren har vi fått tillskott i gruppen, i form av några sjungande herrar och komp på både piano och ukulele.

Vi sångare i Bisvärmen känner stor glädje i och uppskattning för vår sång och kommer fortsätta träffas och sjunga vidare under hösten.

Text Ulla Blomstedt | Foto Onny Brask