Hem » kör

Är du eldsjälen som vill hålla ihop föreningens kör?

På informationsmötet i våras som föreningens nya medlemmar hade bjudits in till kom bland annat önskemålet om att sjunga i kör fram. Körsång är bra både för kropp och själ och är – framför allt – en härlig social aktivitet.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är noter.jpg

Vi i programkommittén tycker att detta är ett mycket intressant och trevligt förslag.

För att göra körsång möjlig som en aktivitet inom föreningen behöver vi en eldsjäl som håller ihop det hela. Med det menas att du som tar på dig uppdraget engagerar en körledare, kanske en körmedlem eller du själv, som kan leda gruppen, gör en budget och lite annat som behövs.

Är det dig vi söker? Är du eldsjälen som beskrivs här ovan? Skicka till mejl till föreningen, så kommer du att bli kontaktad.

Text Sonia Ericsson Zillén

(Detta är även ett massutskick till medlemmar i Aktiva Seniorer.)

Bisvärmen framträder

Föreningens populära kör/visstuga “Bisvärmen” sjunger inte bara vid föreningens olika sammankomster utan framträder även för andra, i och utanför Uppsala.

Så här ser den närmaste framtiden ut för sångarna:

Fredag 16/3: Träffpunkten Orstenen, Västertorg 
Tisdag 10/4: NFPF Drabanten
Tisdag 17/4: Träffpunkten Lärkbacken, Gimo

Fulltalig kör övar.
Ledarna Gun Lindborg (till vänster) och Britt Lindborg (till höger) instruerar…
…och sångarna följer med i sina häften.

Text och foto: Ulla Englund