Hem » Rapport från årsmötet

Rapport från årsmötet

Vid gårdagens årsmöte invaldes tre nya styrelseledamöter: Britt-Marie Gunnarstedt, ny ordförande efter Anita Lundin, Catarina Ehinger samt Lena Runfors.

Bror-Erik Lundin ledde årsmötesförhandlingarna, föregående styrelse beviljades ansvarsfrihet och förra årets motion angående maximala antalet gånger en styrelseledamot kan omväljas beslutades med långt mer än två tredjedelars majoritet och kommer att ingå i föreningens stadgar.

Nya styrelsen.

Nya styrelsen, från vänster: Britt-Marie Gunnarstedt, Catarina Ehinger, Eva Ulriksson, Torsten Åkesson, Lena Runfors, Sven-Gunnar Ericson, Ruben Jonson, Margareta Engvall, Ulf Holmqvist samt Elisabeth Agell.

Anita Lundin, Gunnel Jidåker och Lena Svensson avtackades för sina år i styrelsen med blommor och uppskattande ord och Bror-Erik Lundin för sin goda insats som ordförande under årsmötet.

Bror-Erik Lundin flankeras till vänster av Lena Svensson och av Anita Lundin till höger. Gunnel Jidåker är inte med på bilden.

Efter avtackningen framförde Göran Schnell ett antal av Elvis Presleys låtar samt berättade däremellan känt och mindre känt om Elvis. Att det var en uppskattad halvtimme märktes på alla huvud och fötter som rörde sig i takt med musiken.

Eftermiddagen avslutades med kaffe och kaka.

Text Ulla Englund | Foto Sven Tideman