Tack för alla trevliga kontakter under åren som gått!

Efter 14 år har jag nu avgått från min uppgift i styrelsen för Aktiva Seniorer i Uppsala.

Det har varit roliga och intressanta år, med rätt mycket arbete och med så mycket positiv återkoppling från er medlemmar.

Jag kommer förstås att finnas kvar och arbeta för Aktiva Seniorer även i fortsättningen, men i andra roller. Så vi kommer säkert att fortsätta att ha kontakt.

Text Anita Lundin