Ett hedrande uppdrag

På årsmötet 1 mars fick jag förtroendet att bli vald till ordförande i styrelsen för Aktiva Seniorer i Uppsala. Det är ett uppdrag som jag är hedrad över och jag kommer att göra mitt bästa för att vara till nytta för föreningen.

Jag presenterade mig kort på årsmötet men eftersom inte alla hade möjlighet att närvara vill jag på detta sätt nå så många som möjligt.

Jag är pensionär sedan fem år tillbaka och har ett långt, cirka 40 år, förflutet inom Arbetsförmedlingen.

Under mina år som pensionär har jag arbetat ideellt i Röda Korset och har då fungerat som gruppledare.

Under hösten 2016 var jag adjungerad i styrelsen och fick därmed en bra inblick i styrelsens och även programkommitténs arbete. Detta arbete ser jag fram emot att bli en del av.

Britt-Marie Gunnarstedt, ordförande FAS Uppsala