Hem » årsmöte

Årsmötesprotokollet är nu publicerat

Ladda ner och läs årsmötesprotokollet här. Se samtidigt bilden av nästan hela styrelsen som föreningens fotograf Sven Tideman tog direkt efter årsmötet den 24 maj 2022.

Styrelsen, 24 maj 2022. Från vänster: Jan-Åke Eriksson (vice ordf), Ewa Jerlinder Nord (ordf), Agneta Lydig (nyinvald), Annica Hedin-Larsson (nyinvald), Lennart Kirsten, Agneta Sandler Bäfve, Sonia Ericsson Zillén, Anders Uddgren. Bror-Erik Lundin (kassör) saknas i bild.

Kontakt Sonia Ericsson Zillén, sekreterare

Årsmötet 24 maj 2022

Nu kunde vi äntligen genomföra årets årsmöte som annars brukar hållas i mars. Ett 70-tal medlemmar hade kommit för att ta del av föreningens verksamhet för det gångna året och passade på att låta sig bjudas på tårta och kaffe samt träffa medlemmar som de tidigare delat trevliga utflykter, föredrag och andra möten med.

VI hälsar två nya personer välkomna till styrelsen – Agneta Lydig och Annica Hedin Larsson.

Hela styrelsen presenteras här.

Mötet tackade också två avgående ledamöter för deras insatser, nämligen Eva Ulriksson och Margareta Åkerlind Skuteli. Även Kristina Söderlind Penton uppmärksammades för sina insatser i valberedningen.

Föreningens styrelse vill önska alla medlemmar en skön sommar. Passa på att delta i de aktiviteter som pågår hela sommaren, det finns till och med chans att åka på ytterligare en resa i juni.

Väl mött på Upptaktsmötet i augusti!

Ewa Jerlinder Nord
Ewa Jerlinder Nord,
ordförande Aktiva Seniorer Uppsala

(Detta är ett massutskick till medlemmar i föreningen Aktiva Seniorer Uppsala.)

Välkommen till årsmötet, FAS Uppsala

På tisdag den 24 maj kl 14.00 är det dags för Årsmöte 2022 som du har anmält dig till.

Vi bifogar dagordningen för årsmötet samt  årsmöteshandlingarna. Eftersom vi av miljöskäl låtit kopiera endast ett mindre antal av dokumenten vore det fint om du själv skriver ut och tar med dig de handlingar som du anser att du behöver under mötet.

Plats Missionskyrkan, Kyrksalen, S:t Olofsgatan 40

Varmt välkommen!

Bästa hälsningar,
Styrelsen för Aktiva Seniorer Uppsala

(Detta var ett massutskick till alla som anmält sig till årsmötet)

Dags för anmälan till Årsmöte 2022

Från och med idag är det möjligt att anmäla sig till föreningen Aktiva Seniorer Uppsalas årsmöte tisdagen den 24 maj klockan 14.00.

Årsmötesförhandlingar sker enligt föreningens stadgar. Efter förhandlingarna bjuder vi på kaffe och tårta.

Anmäl dig gärna här

Som vi tidigare har meddelat ska motioner till årsmötet vara ordförande Ewa Jerlinder Nord tillhanda senast den 26 april, på adress Fyrisvallsgatan 3 B, 752 20 Uppsala eller via mejl till uppsala@aktivaseniorer.com.

Kontakt Eva Ulriksson, 0702-12 10 94

Årsmöteshandlingar

Nu är verksamhetsberättelsen 2021 med bokslut och revisionsberättelse tillgänglig här på vår hemsida.

Till dokumenten

Både resultatet och likviditeten är tillfredsställande. En djupare analys av ekonomin kommer att lämnas på vårt kommande årsmöte den 24 maj 2022.

Även valberedningens arbete är klart, se förslagen här.

bror-erik lundin
Bror-Erik Lundin, kassör

Reservera den 24 maj i din kalender

Nu har styrelsen fastställt att årsmöte 2022 ska hållas tisdagen den 24 maj klockan 14.00. Styrelsen har lyckats boka Missionskyrkans kyrkosal för mötet så vi alla säkert får plats.

Det kan vara bra att redan nu reservera den 24 maj klockan 14.00-15.30 i din kalender. Efter årsmötesförhandlingarna bjuder vi på kaffe och tårta.

Inom någon vecka kommer årsredovisning 2021 och övriga årsmöteshandlingar att publiceras här på hemsidan.

Från den 25 april kan du anmäla ditt deltagande i årsmötet. Därmed börjar röstlängden upprättas. Endast medlemmar får delta i årsmötet.

Motioner till årsmötet skall vara ordförande Ewa Jerlinder Nord tillhanda senast måndagen den 25 april, på adress Fyrisvallsgatan 3 B, 752 20 Uppsala eller via mejl till uppsala@aktivaseniorer.com.

Text Ulla Englund

Årsmötet 29 september

Äntligen kunde vi träffas och genomföra vårt årsmöte som ju annars brukar hållas under mars månad. Årsmötet valde en ny styrelse med både gamla och nya ansikten.

Tre nya ledamöter valdes – Lennart Kirsten, Sonia Ericsson Zillén och Ewa Jerlinder Nord. Till ny ordförande valdes Ewa Jerlinder Nord och till ny vice ordförande valdes Jan-Åke Eriksson. Agneta Sandler Bäfve omvaldes på ytterligare två år. Även ny revisor respektive revisorssuppleant valdes. Hela styrelsen presenteras här.

Mötet tackade också av två ledamöter för sina insatser i styrelsen; nämligen Elisabeth Agell och Britt-Marie Gunnarstedt. Tidigare under året har Anna Frånlund och Ingalill Halvarsson avtackats.

Titta gärna in på webben då och då för att hålla er uppdaterade på vad som är på gång bland våra aktiviteter. Läs här.

Jag ser fram emot en aktiv tid i föreningen.

Ewa Jerlinder Nord,
ordförande Aktiva Seniorer Uppsala

Valberedningens förslag till årsmötet

Valberedningen har arbetat med att få fram lämpliga personer för att ersätta tre avgående styrelseledamöter, en revisor och dennes ersättare samt en valberedare.

Valberedningens förslag

Övriga handlingar har presenterats tidigare:

Årsmötets dagordning

Årsredovisning 2020, Revisionsberättelse

Skriv gärna ut handlingarna för att ta med dem till årsmötet som äger rum på onsdag 29 september kl 9.00 i Missionskyrkans Kyrksal. Läs mer här

Än finns det tid att anmäla sig till årsmötet, se fliken Anmälan/Program – Möten.

Valberedningen
Ulla. Kristina, Carin

Inbjudan till årsmöte

Äntligen kan vi nu bjuda in till årsmöte avseende 2020 års verksamhet!

Tid Onsdag 29 september kl 9.00
Plats Missionskyrkan, Kyrksalen

Du som vill delta anmäler dig på föreningens hemsida, se fliken flik Anmälan/Program – Möten.

OBS! Mötet omfattar endast formella förhandlingar. På grund av fortsatta pandemirestriktioner måste vi ha kontroll på antalet besökande – därav anmälningsförfarande – och vi kan tyvärr inte erbjuda fika.

Ladda ner Årsmöteshandlingarna

Ladda ner Dagordningen

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet, via mejl uppsala@aktivaseniorer.com eller adress Aktiva Seniorer Uppsala | c/o Elisabeth Agell | Västertorg 5A | 752 43 Uppsala.

bror-erik lundin
Bror-Erik Lundin, för styrelsen