Årsmötet 29 september

Äntligen kunde vi träffas och genomföra vårt årsmöte som ju annars brukar hållas under mars månad. Årsmötet valde en ny styrelse med både gamla och nya ansikten.

Tre nya ledamöter valdes – Lennart Kirsten, Sonia Ericsson Zillén och Ewa Jerlinder Nord. Till ny ordförande valdes Ewa Jerlinder Nord och till ny vice ordförande valdes Jan-Åke Eriksson. Agneta Sandler Bäfve omvaldes på ytterligare två år. Även ny revisor respektive revisorssuppleant valdes. Hela styrelsen presenteras här.

Mötet tackade också av två ledamöter för sina insatser i styrelsen; nämligen Elisabeth Agell och Britt-Marie Gunnarstedt. Tidigare under året har Anna Frånlund och Ingalill Halvarsson avtackats.

Titta gärna in på webben då och då för att hålla er uppdaterade på vad som är på gång bland våra aktiviteter. Läs här.

Jag ser fram emot en aktiv tid i föreningen.

Ewa Jerlinder Nord,
ordförande Aktiva Seniorer Uppsala