Aktiva Seniorer i Uppsala fyller 10 år!

Inbjudan till jubileum lördagen den 20 april 2013. Anmälan senast den 15 februari.

Johan Rudebeck och Erik Skarby spelar musik med inspiration från ”Hasse och Tage”.

Författaren Merete Mazzarella talar tankeväckande och humoristiskt om att bli pensionär och om sin bok Resa med rabatt.

Pär Holmgren, meteorologen, vill föra fram en miljömedveten livsstil och har tankar om framtiden.

Ebba Ståhlhandske visar sina hattar, Annica Nilsson sina smycken.

Whiskyprovning med Robert Larsson.

Vi bjuder på dryck och snittar, kaffe och kaka. Vin finns att köpa. Vi lottar ut fina priser.

Välkommen till Träffpunkt Storgatan 11!

Kontakt Anita Lundin

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Vi engagerar nu över 1 300 medlemmar och det strömmar ständigt in nya hungriga och vetgi­riga seniorer till våra aktiviteter.

Den förändring i bokningssystemet, som vi införde hösten 2012, förefaller ha mottagits väl och och vi kan konstatera flitigt deltagande på de flesta av våra arrangemang.

Nu går vi snart in i år 2013. Världen lever fortfarande trots mayafolkets undergångsteorier. Omkring den 10 januari kommer ni att ha vårprogrammet i brevlådan och sedvanlig intro­duktion kommer vi att anordna den 21 januari på Medborgarskolan. Hela programmet kom­mer förstås också att finnas tillgängligt här på hemsidan. Årsmötet blir den 5 mars på Träffpunkt Storgatan 11. 

Så ska vi fira föreningens 10-årsjubileum! Det blir lördagen den 20 april och de närmare de­taljerna kommer ni att få i samband med programutskicket.

Jag vill också passa på och tacka alla medlemmar och medarbetare för ett väl genomfört år 2012.

Bror-Erik Lundin, ordförande i FAS Uppsala

Digert höstprogram att se fram mot

Medlemsaktiviteterna går under sommaren in i en något lugnare fas. Men jag kan försäkra er om att programkommitté och styrelse inte ligger på latsidan. Höstprogrammet, som ska skickas ut i början av augusti, håller just på att färdigställas. Jag kan redan nu avisera om att programmet är väldigt innehållsrikt, kanske är det vårt allra digraste program någonsin.

Några dagar efter programutskicket (mer information i programmet) kommer vi att anordna en träff med medlemmarna då du har möjlighet att ta del av detaljer kring våra aktiviteter. Kanske en eller annan intressant nyhet också kan presenteras.

Våra anmälningsrutiner kommer att förändras något. Tyvärr har vi fortfarande ett problem med att alltför många som anmält sig till aktiviteter uteblir utan att meddela återbud. Många som vill anmäla sig har också märkt att det snabbt blir fullt på våra arrangemang. Därför kommer vi nu att sätta dels en första möjliga anmälningstidpunkt, dels en sista möjliga sådan. Vi kommer att hålla ”anmälningsfönstret” för respektive programpunkt öppet i drygt två månader. Vi hoppas att vi därmed underlättar för medlemmarna att verkligen komma ihåg att man anmält sig och att fler får chansen att komma med på arrangemangen.

Jag tillönskar alla våra medlemmar en härlig sommar och så drar vi igång på allvar i augusti. Och kom ihåg:
Att ha roligt är en allvarlig sak.

Bror-Erik Lundin, ordförande i FAS Uppsala

Aktiva Seniorers samarbete med Medborgarskolan

Att Aktiva Seniorer har ett nära samarbete med Medborgarskolan är tämligen känt vid det här laget. Det var faktiskt folk med anknytning till Medborgarskolan som startade de första FAS-föreningarna i landet. Flera av de stora studieförbunden har en viss anknytning till politiska partier, så också Medborgarskolan, som betraktas som Moderaternas studieförbund.

Aktiva Seniorer tar inte som organisation, vare sig på riksnivå eller på lokal nivå, ställning i partipolitiska frågor. Studieförbundets koppling till politiskt parti har därmed inget att göra med vår förening. Vårt goda samarbete här i Uppsala präglas av flera viktiga parametrar, t ex tillgång till studiematerial, tillgång till lokaler, viss administrativ hjälp som kopiering samt inte minst ekonomiskt bidrag för en del av vår verksamhet.

Aktiva Seniorer har ett intresse av att sprida folkbildning inom bland annat kulturaktiviter, ett intresse som vi i hög grad delar med Medborgarskolan.

Här i Uppsala fungerar samarbetet med Medborgarskolan utmärkt och vi har mycket goda relationer med de som arbetar där. Vi är angelägna att bevara och förstärka dessa relationer.

Bror-Erik Lundin, ordförande i FAS, Uppsala

Härliga tider väntar!

Våren gör sina tappra försök att etablera sig. När jag skriver detta visar termometern utanför mitt köksfönster 9 plusgrader. Förmiddagspromenaden ackompanjerades av ivrig fågelsång och man förstår att aktiviteter pågår i naturen. Det är frågan om bobyggande, partnersökande och akti­viteter för arternas bevarande. Härliga tider väntar!

Också inom Aktiva Seniorer är det full fart. Vårt välfyllda vår-/sommarprogram, som kom ut i mitten av januari, har som vanligt rönt stort intresse. De flesta programpunkterna blev snabbt fulltecknade och medlemsanstormningen fortsätter. Vid årsskiftet hade vi 1.217 medlemmar mot 1.076 föregående årsskifte. Nu i slutet av februari är vi nästan 1.300 medlemmar. En så­dan utveckling ställer stora krav på administration och medarbetarinsatser. Vi behöver fler medarbetare, som kan vara beredda att lägga tid och energi på planering och ledning av alla våra intressanta arrangemang. Du som är intresserad – hör av dig.

Årsmötet hålls den 12 mars kl 14.00 i Medborgarskolans lokaler, Hamnesplanaden 1. Årsredovisningen för 2011, innehållande verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse, finns nu tillgänglig för medlemmarna här på föreningens hemsida. Vi kan kon­statera ett blygsamt överskott för 2011 och vi kan också konstatera att den ekonomiska ställ­ningen är tillfredsställande.

Vi ses på vårens olika arrangemang!

Bror-Erik Lundin, ordförande

Efterlysning foton

Snart har vår förening funnits i 10 år. Säkerligen har många av våra medlemmar varit flitiga med kamera vid våra mångfaldiga arrangemang.

Det skulle vara roligt att samla ihop minnesvärda och intressanta bildalster från de gångna åren. Ett lämpligt urval skulle vi sedan kunna presentera bland medlemmarna.

Du som har något i dina gömmor, såväl digitalfoton som pappersbilder, slå gärna en signal eller skicka ett mail till mig, så kan vi tillsammans titta på vad som finns.

Bror-Erik Lundin, ordförande

Ett stort tack för 2011

Snart kan vi lägga år 2011 till historieböckerna. Året har för Aktiva Seniorers del präglats av fortsatt medlemsanslutning och stort intresse för vårt programutbud. För mig har detta mitt första år som styrelseledamot och ordförande varit mycket intressant och lärorikt. Jag tackar alla medlemmar och medarbetare för ert engagemang och intresse.

I januari lanseras vårt program för våren 2012. Det traditionella programutskicket kompletteras med ett medlemsmöte den 26 januari i Medborgarskolans nya fräscha och ändamålsenliga lokaler vid Hamnesplanaden. Vi kommer då också att ta emot anmälningar till vårens aktiviteter. Det kommer vi för övrigt att göra också vid årsmötet den 12 mars 2012.

Föreningen växer, vilket är glädjande. En av styrelsens och programkommitténs viktiga uppgifter är att se till att vi alltid har tillräckligt många medarbetare, som är beredda att lägga tid och energi att planera och leda alla våra arrangemang. De som tagit på sig sådana uppgifter vittnar ofta om vilken stimulans och tillfredsställelse de själva får uppleva i kontakterna med medlemmarna. Du som känner att du vill ägna en del av din tid att på detta sätt bidra till vårt arbete: Tveka inte att höra av dig till mig eller någon annan i styrelsen. Våra kontaktuppgifter finner du här på föreningens hemsida.

Nu är det snart dags att fira jul och nyår! Återigen – ett stort tack för 2011.

Bror-Erik Lundin, ordförande

Från ordföranden oktober 2011

Aktiva Seniorers programutbud tilltalar uppenbarligen väldigt många människor. Jag får ofta mycket uppskat­tande kommentarer om vår stora variation på aktiviteter. Våra duktiga och engagerade medarbetare, som alla jobbar helt ideellt, får också högsta betyg. Programkommittén har redan startat arbetet med vårens program. Kommittén tar gärna emot uppslag till aktiviteter och vi uppskattar också om du som medlem har möjlighet att hjälpa till vid olika arrangemang.

Vår nya fräscha hemsida har blivit mycket uppmärksammad och uppskattad. I alla upptänkliga sammanhang ser vi till att folk får kunskap om hemsidan och det verkar som om den är tämligen välbesökt.

Aktiva seniorer deltog på Äldremässan i Uppsala den 14 oktober. Mässan hade som tema ”Leva livet – hela livet”. Vår mässplats var välbesökt och många besökare hade då möjlighet att ta del av vårt omfattande utbud av aktiviteter.

Vårt mål är att kunna erbjuda alla våra medlemmar möjlighet till givande och roliga sysselsättningar. Vi tar denna uppgift på största allvar och menar:

ATT HA ROLIGT ÄR EN ALLVARLIG SAK

Bror-Erik Lundin, ordförande

Från nye ordföranden vald på föreningsstämma 2011

Föreningen Aktiva Seniorer i Uppsala startade i början av 2000-talet. Under hela tiden fram till senaste årsmötet har Bengt Karlsson varit ordförande. Föreningen har genomgått en imponerande utveckling under Bengts ledning och jag betraktar FAS som en viktig kraft i samhället. Inriktningen är att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.

Min ambition som nytillträdd ordförande är att tillsammans med styrelsen och alla andra volontärarbetare fortsätta den goda utvecklingen. Vi ska även fortsättningsvis hitta intressanta aktiviteter, som kan ge en krydda i våra liv. Vårt mål är att kunna erbjuda alla våra medlemmar möjlighet till givande och roliga sysselsättningar. I vårt programblad för hösten finns mängder av arrangemang som vi hoppas ska tilltala många. Också här på hemsidan kan du hitta utförlig information om föreningen och dess aktiviteter.

En öppen och generös dialog mellan medlemmar och styrelse är för mig en förutsättning för en lyckad verksamhet. Du som har synpunkter på det vi gör tveka inte att ta kontakt med mig eller någon annan i styrelsen.

Jag ser mitt jobb som ordförande som ett hedersuppdrag och kommer att göra allt för att vi ska nå upp till medlemmarnas krav och förväntningar.

Bror-Erik Lundin, ordförande