Hjälp vår fantastiska förening att överleva!

Än har vintern inte fått riktigt fotfäste, och vi Aktiva Seniorer kanske gläds åt att slippa halkan på gator och torg, även om litet snö skulle vara fint till Första Advent.

Styrelsen glädjer sig i alla fall åt att Höstmötet samlade så många glada och entusiastiska medlemmar som kunde gå hem ännu gladare och piggare efter Jacke Sjödins bejublade framträdande. Var det rentav han som var dragplåstret och inte styrelsens upprop till ”utvecklingssamtal”? Evenemanget hade i alla fall snabbt blivit fullbokat, och många medlemmar fick till sin förtret ställa sig på väntelistan. Detta dilemma, att så många av våra alltid attraktiva aktiviteter blir så snabbt fullbokade, var ett av de ämnen som livligt diskuterades vid borden och som styrelsen kommer att ägna mycket arbete åt att försöka lösa.

Det mest engagerande ämnet var nog anmälningsproceduren, som alla tyckte var otillfredsställande men som ingen hade något förslag till lösning på. Styrelsen kommer även här att ägna stor möda åt att försöka förfina systemet och kanske tillåta en viss överbokning för att fylla platserna efter dem som glömmer att lämna återbud.

Otroligt många bra förslag på aktiviteter fördes fram, såväl nya som reprisering av tidigare mycket uppskattade resor och besök. Därtill förslag på nya grupper, exempelvis fotboll, ishockey/bandy och shuffleboard. Entusiastiska förslagsställare, men att åta sig genomförandet? Nja…

Men, som vi säger i idrottssammanhang: Kom igen då! Det är roligt, du får all tänkbar hjälp, du blir en i det glada gänget Medarbetare och hjälper vår fantastiska förening att överleva!

Elisabeth Agell, sekreterare FAS Uppsala