Läs- och skrivsugna på gemensamt mingel

För första gången samlades läs- och skrivsugna till ett gemensamt mingel på Träffpunkten, Storgatan 11.

Där bjöds på lättare tilltugg medan boktitlar och skrivupplevelser byttes mellan det 30-talet litteraturintresserade seniorer som deltog i evenemanget. Skrivarstugan berättade hur den lägger upp sitt arbete och läsecirklarna hade många idéer om hur man kan välja litteratur och författare. Bland deltagarna hördes det välbekanta ”vad heter den där författaren som skrev den där boken, ni vet…” Stämningen var god och alla verkade nöjda med idéen om att samlas i större grupp för att utbyta erfarenheter med varandra.

Detta blev också ett gyllene tillfälle att träffa nya och gamla bekanta. Det rådde inget tvivel om att en ny tradition hade inletts.

Är du intresserad av att delta i en läsecirkel eller skrivarstuga är du välkommen att kontakta respektive kontaktperson.

Arkivbild från en av de sju läsecirklarna.

Text Lena Wallin | Foto Ove Rackner

Mer om Läsecirklarna och Skrivarstugan.

”Jultexter” tema för höstens sista temacafé

Fyra av deltagarna från föreningens Skrivarstuga läste varsin text med julanknytning på höstens sista temacafé.

Christer Larsson – sammankallande för Skrivarstugan – berättade om vad som sker när Skrivarstugan träffas en gång i månaden hos varandra:

  • texter utifrån bestämt ämne/rubrik som deltagarna har skrivit sedan sist läses upp,
  • allmän diskussion om varje text,
  • nytt ämne beslutas,
  • under fem minuter snabbskrivs en liten text utifrån dagens förslag och
  • de cirka två och en halv timmarna avslutas med en trevlig och god ”kaffe med smörgås”-stund som dagens värd håller med.

Vi var 12 deltagare vid detta temacafé. Tidigare temacaféer under hösten har varit:

28 augusti Uppsala Stadsteater – Maria Freeney med hemlig gäst
4 september Elöverkänsligas förening i Uppsala län – Micael Hermansen/Stina Nylander
18 september Släktforskning- Bildbehandling-Kurser – Gull och Lars Lundin
2 oktober Datorproblem/Datorkurser – Björn Sahlin/Karl-Erik Petersson
16 oktober Dansen som konstform – Inga-Lill G-son Lindquist
30 oktober Konstgruppen – Christina Söderbom m fl
13 november Bondkyrko hembygdsförening – Helena Harnesk
27 november Uppsala Stadsmission – Margareta S Paras/Karolina Carlén

Ett temacafé i höstprogrammet kvarstå, nämligen när Erik Forss berättar om Gottsundabibliotekets vänner den 22 januari 2015. Och vårprogrammets första temacafé äger rum den 5 februari.

Varanann torsdag, när det inte är temacafé, är det trivsamt ”prat”-café (utan speciellt tema).

Välkommen varje torsdag (juluppehåll 18 december – 15 januari) till Café Linné Konstantina mellan klockan 14 och 15!

Text Ulla Englund (deltagare i Skrivarstugan) | Kontakt Christer Larsson

Rapport från en skrivarstuga

Vi är en grupp med fem personer, som träffas hemma hos varandra en gång i månaden för att läsa upp egna alster och lyssna på de andras. Före varje träff har vi  skrivit en liten berättelse utifrån ett givet ämne som vi gemensamt kommit överens om. Några exempel på ämnen som vi skrivit om under det senaste halvåret är ”Mitt sommarlov”, ”Tanten”, ”Medelåldern”, ”En händelse som förändrade mitt liv”.

Det vi skriver om kan vara egna upplevelser, totala fantasier eller inspirerat från något vi hört eller sett. Det intressanta är att berättelserna blir totalt olika beroende vem av oss som skriver.

Till vår senaste träff skrev vi om ”En replik som förändrade mitt liv”. För två av skribenterna (som gett tillstånd till publiceringen) var början på berättelsen:

1) Snön föll mjukt och stilla över staden under sportlovsveckans fredag. När porten till Profeten föll igen efter dem avtog pubens sorl och den dunkande 60-talsmusiken…

2) Kanske var det överilat att bara ge sig iväg från ett bra jobb och trevliga vänner i Stockholm. Här satt jag i en liten etta i en ny stad och grubblade över hur snabbt allt kan ändras…

Och slutet:

1) Han kramade en snöboll med sina bara händer. Hans blonda hår och rocken var täckta av snö, de blå ögonen såg både osäkra och kaxiga ut.
– Vill du följa med mig på Norrlands i morgon kväll?

2) I hennes välkommen låg så mycket mer. Jag tolkade i detta välkommen in:
”Välkommen att förändra mitt liv. Välkommen att leva ditt liv med mig. Välkommen att bli mina barns far”. Det här sista sa hon inte. Inte högt i alla fall. Men så blev det och så är det fortfarande.

Till nästa träff, den 11 januari, kommer vi att skriva om ”Löftet”.

Vill du vara med i Skrivarstugan? Kontakta Christer Larsson

Mer om Skrivarstugan, läs här

Fatta pennan!

Var och en av oss har ett antal historier att berätta. Att göra det i skrift i en grupp kan vara början ditt skriväventyr.

Inför våren har vi några lediga platser i vår skrivarstuga.

Du är välkommen!

Kontakt Christer Larsson

Om skrivarstugan, läs här