”Jultexter” tema för höstens sista temacafé

Fyra av deltagarna från föreningens Skrivarstuga läste varsin text med julanknytning på höstens sista temacafé.

Christer Larsson – sammankallande för Skrivarstugan – berättade om vad som sker när Skrivarstugan träffas en gång i månaden hos varandra:

  • texter utifrån bestämt ämne/rubrik som deltagarna har skrivit sedan sist läses upp,
  • allmän diskussion om varje text,
  • nytt ämne beslutas,
  • under fem minuter snabbskrivs en liten text utifrån dagens förslag och
  • de cirka två och en halv timmarna avslutas med en trevlig och god ”kaffe med smörgås”-stund som dagens värd håller med.

Vi var 12 deltagare vid detta temacafé. Tidigare temacaféer under hösten har varit:

28 augusti Uppsala Stadsteater – Maria Freeney med hemlig gäst
4 september Elöverkänsligas förening i Uppsala län – Micael Hermansen/Stina Nylander
18 september Släktforskning- Bildbehandling-Kurser – Gull och Lars Lundin
2 oktober Datorproblem/Datorkurser – Björn Sahlin/Karl-Erik Petersson
16 oktober Dansen som konstform – Inga-Lill G-son Lindquist
30 oktober Konstgruppen – Christina Söderbom m fl
13 november Bondkyrko hembygdsförening – Helena Harnesk
27 november Uppsala Stadsmission – Margareta S Paras/Karolina Carlén

Ett temacafé i höstprogrammet kvarstå, nämligen när Erik Forss berättar om Gottsundabibliotekets vänner den 22 januari 2015. Och vårprogrammets första temacafé äger rum den 5 februari.

Varanann torsdag, när det inte är temacafé, är det trivsamt ”prat”-café (utan speciellt tema).

Välkommen varje torsdag (juluppehåll 18 december – 15 januari) till Café Linné Konstantina mellan klockan 14 och 15!

Text Ulla Englund (deltagare i Skrivarstugan) | Kontakt Christer Larsson