Ingen dag utan en rad

”Nulla dies sine linea” var ett talesätt hos romarna. Ordagrant betyder det ”ingen dag utan en rad” och kan översättas med att man bör lära sig något nytt varje dag. Det gör vi, nästan i alla fall, i Aktiva Seniorer!

För några år sedan fick jag förmånen att bli cirkelledare i Praktisk filosofi och det har varit, och är, en utvecklande upplevelse. När vi tio, inbördes mycket olika damer, träffas för att diskutera t.ex. om människan har en fri vilja eller vad som är rättvisa, då flyger åsikterna fram och tillbaka i rummet.

Även i min cirkel i engelsk litteratur utbyter vi livligt åsikter, här dock på engelska. Jag leder gruppen som läser något enklare och kortare romaner. Efter ett par år kan jag nu konstatera att deltagarna har fått en helt ny säkerhet när det gäller att uttrycka sig på engelska. Vilken lycka för en gammal lärare!

Jag hoppas att de här raderna kan inspirera någon till att bli cirkelledare i något ämne, det är en stimulerande uppgift.

Text: Birgitta Rydberg, telefon 018-12 42 55

Läs mer om cirklarna:

Van att läsa och konversera på engelska?

Våra engelska litteraturcirklar är inne på femte terminen och det är dags att ta reda på om det finns intresse för ytterligare en grupp.

Eftersom vi läser och diskuterar på engelska är ambitionen att man ska hitta en cirkel som bäst motsvarar de egna önskemålen.

Efterfrågan finns och därför är detta ett upprop för att se om vi kan bilda ännu en cirkel. Den skulle i första hand vända sig till dig som är van att läsa och konversera på engelska. På så sätt tror vi att vi med våra cirklar kommer att täcka in tre svårighetsgrader.

Vill du veta mer? Hör gärna av dig i så fall till Lena.

Text Lena Svensson

Läs mer om Läsecirklar, engelsk

Vi fortsätter att läsa litteratur på engelska

Under våren startade vi på försök två studiecirklar, där vi läser engelsk litteratur. Det föll väl ut så vi fortsätter i höst.

Den ena gruppen återupptar sina träffar tisdagen den 29 augusti på Medborgarskolan kl 10.00 i Terminalen och den andra torsdagen den 31 augusti, samma tid och plats.

Kontakt: Lena Svensson

Vi läser på engelska

Sista dagen i januari samlades vi (kvinnor förstås, var fanns männen?) i Missionskyrkans kafé för att diskutera en litteraturcirkel på engelska språket. Vi var så många att vi bildade två cirklar på stående fot. Tillsammans enades vi om formerna och nu kör vi alltså igång!

En grupp kommer att ses på tisdagar och den andra på torsdagar en gång i månaden. Tid och plats blir i båda fallen kl 10.00 i Medborgarskolans lokaler. Första gången blir den 28 februari respektive 2 mars.

Tills dess läser vi en deckare av Peter James, ’The Perfect Murder’, i en lättläst utgåva i serien Quick Reads.

Text Birgitta Rydberg