Vi fortsätter att läsa litteratur på engelska

Under våren startade vi på försök två studiecirklar, där vi läser engelsk litteratur. Det föll väl ut så vi fortsätter i höst.

Den ena gruppen återupptar sina träffar tisdagen den 29 augusti på Medborgarskolan kl 10.00 i Terminalen och den andra torsdagen den 31 augusti, samma tid och plats.

Kontakt: Lena Svensson