Van att läsa och konversera på engelska?

Våra engelska litteraturcirklar är inne på femte terminen och det är dags att ta reda på om det finns intresse för ytterligare en grupp.

Eftersom vi läser och diskuterar på engelska är ambitionen att man ska hitta en cirkel som bäst motsvarar de egna önskemålen.

Efterfrågan finns och därför är detta ett upprop för att se om vi kan bilda ännu en cirkel. Den skulle i första hand vända sig till dig som är van att läsa och konversera på engelska. På så sätt tror vi att vi med våra cirklar kommer att täcka in tre svårighetsgrader.

Vill du veta mer? Hör gärna av dig i så fall till Lena.

Text Lena Svensson

Läs mer om Läsecirklar, engelsk