Läsecirklar, engelsk

Läsecirklar, engelsk litteratur

Vi har två läsecirklar på engelska sedan våren 2017. 

Varje cirkel träffas cirka en gång i månaden och diskuterar på engelska den bok man läst. Den ena gruppen träffas på tisdagar kl 10.00, den andra på torsdagar kl 10.00.

Båda grupperna har sina träffar på Medborgarskolan, Bergsbrunnagatan 20.

Vill du vara med i en läsecirkel med engelsk litteratur eller fråga om något?

Kontakta föreningen via e-postadressen uppsala@aktivaseniorer.com