Ingen dag utan en rad

”Nulla dies sine linea” var ett talesätt hos romarna. Ordagrant betyder det ”ingen dag utan en rad” och kan översättas med att man bör lära sig något nytt varje dag. Det gör vi, nästan i alla fall, i Aktiva Seniorer!

För några år sedan fick jag förmånen att bli cirkelledare i Praktisk filosofi och det har varit, och är, en utvecklande upplevelse. När vi tio, inbördes mycket olika damer, träffas för att diskutera t.ex. om människan har en fri vilja eller vad som är rättvisa, då flyger åsikterna fram och tillbaka i rummet.

Även i min cirkel i engelsk litteratur utbyter vi livligt åsikter, här dock på engelska. Jag leder gruppen som läser något enklare och kortare romaner. Efter ett par år kan jag nu konstatera att deltagarna har fått en helt ny säkerhet när det gäller att uttrycka sig på engelska. Vilken lycka för en gammal lärare!

Jag hoppas att de här raderna kan inspirera någon till att bli cirkelledare i något ämne, det är en stimulerande uppgift.

Text: Birgitta Rydberg, telefon 018-12 42 55

Läs mer om cirklarna: