Hem » Trevlig Midsommar!

Trevlig Midsommar!

Bäste aktiva senior, vi önskar er först och främst en Trevlig Midsommar och längre fram nya utmaningar och roliga aktiviteter.

Äntligen börjar vi seniorer se ljuset efter en lång tid i avskildhet. Programkommittén planerar som bäst höstens program. Några resor, ett antal vandringar och föredrag är redan bestämda. Några är bokningsbara, andra evenemang blir det möjligt att boka längre fram. Fler programpunkter kommer att annonseras på vår hemsida allt eftersom.

När du gör din anmälan på föreningens hemsida, så märker du att den ser annorlunda ut än tidigare. Färgmarkeringar efter aktivitetens titel visar om det går att boka nu eller längre fram. Du kan också föra pekaren över en markering för att se hur många platser som finns och hur många platser som återstår.

Eftersom Styrelsen beslutat att inget program kommer att skickas ut per post till hösten, ber vi er titta på hemsidan med jämna mellanrum. Vi kommer också att varje månad skicka information med e-post/SMS eller ringa till dem som inte kan nås på annat sätt.

Informationen innehåller de aktiviteter som går av stapeln längre fram. Med det nya systemet kan vi även lägga in nya aktiviteter med relativt kort varsel. Så, håll dig uppdaterad!

Vi vet att ni medlemmar har många intressen och stor kunskap i varierande ämnen. Tveka inte att informera oss i programkommittén eller bli en del av den du också. Låt fler få ta del av just ditt specialintresse eller ett resmål du tycker mycket om. Du kan hålla i aktiviteten själv, eller så kan någon i programkommittén administrera aktiviteten.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller rekommenderat avstånd under resor och promenader.

Med önskan om en trevlig midsommar!

Agneta Sandler Bäfve, Programkommittén