Årsmöteshandlingar

Inför årsmöte 2020 (måndag 2 mars kl 14.00–15.30) finns årsmöteshandlingarna tillgängliga här. Revisionsberättelsen är tillagd den 17 februari.

Vi påminner om att medlemsavgiften för 2020 ska var betald för att medlem ska ha rösträtt på årsmötet.

Elisabeth Agell,,ordförande FAS Uppsala