Enkät: Torsdagskaféet återuppväcks?

I styrelsen har diskuterats att åter ta upp den gamla traditionen med Torsdagskaféer för alla medlemmar.

Den här gången är förslaget att träffas på Kafé Kardemumma vid Stadsbiblioteket varje torsdag (utom helgdagar) klockan 14.00-15.00. Rabatt på förtäring är utlovad.

För att se hur stort intresset är gör vi en enkät och ber om din medverkan. Du som tror att du skulle ha glädje av att delta i den här sortens informella träffar ombeds mejla ditt svar till styrelseledamoten Britt-Marie Gunnarstedt. Skriv gärna ”Enkät” i ärenderutan, så går det lätt att räkna svaren.

Tack för din värdefulla hjälp!

Mejla ditt svar till
Britt-Marie Gunnarstedt, e-post: brittmarie123@gmail.com
Skriv gärna ”Enkät” i ärenderutan

Text: Lena Svensson