Låna en Uppsalabo

Projektet ”Låna en Uppsalabo” firade två år med ett möte på Stadsbiblioteket den 6 oktober.

Medverkade gjorde bland annat tf avdelningschefen Mohammed Mekrami, som talade på vårt upptaktsmöte den 20 augusti.

Verksamheten beskrevs som berikande för såväl låntagaren som den utlånade. Därför är det viktigt att uppmärksamma och påminna om projektet.

Vill du bli utlånad? Du har mycket att vinna på det. Läs mer om projektet via den här länken (öppnas i eget fönster).

Informationslämnare: Elisabeth Agell, föreningens sekreterare