Volare necesse est! (det är nödvändigt att flyga!)

Sällan är väl detta mer sant än när man sitter i ett modernt segelflygplan, hundratals meter ovan marken utan motor och helt i samklang med naturens krafter.

I år var jag för andra gången med när Aktiva Seniorer arrangerade en segelflygdag på Sundbro. För mig var det som att komma hem eftersom jag lärde mig segelflyga där för mer än 50 år sedan. Och det märkliga är att det jag lärde mig då fortfarande sitter kvar.

Att själv få ta över rodren och känna detta är en förunderlig upplevelse. Jag är säker på att alla som provar på att segelflyga kommer att känna samma sak även om man inte kan spaka själv. Det blir ett minne för livet, tro mig.

Så jag kan bara hoppas att fler tillfällen kommer och att jag kan vara med då igen!

Snart lyfter det! Lasse Taxén på plats.

Text: Lars Taxén
Foto: Margareta Engvall