Sven-Gunnar Ericson

Sven-Gunnar Ericson blev  invald i styrelsen vid årsmötet 2010 och han avgick ur densamma vid årsmötet i mars i år, efter åtta år.
Sven-Gunnar ansvarar fortfarande för marknadsföring samt annonser i UppsalaTidningen den sista torsdagen varje månad. Där informerar föreningen om något aktuellt samt hänvisar till vår hemsida – allt för att våra medlemmar ska känna samhörighet.

Nu på torsdag, den 26 april, är det dags för månadens annons. Håll utkik efter den!

Hur började det, Sven-Gunnar? 
Jag kom i kontakt med föreningen 2008 på ett torsdagscafé som Aktiva Seniorer hade på den tiden. Där träffade jag dåvarande ordförande Bengt Karlsson som berättade vad Aktiva Seniorer var och vad man gjorde. Jag blev intresserad och frågade om jag kunde hjälpa till med något.

Hur gick det sedan?
Efter ett möte för nya medlemmar några månader senare blev jag inbjuden och invald i programkommittén. Det var mycket roligt och intressant, tyckte jag, och accepterade med en viss nyfikenhet. Det blev många roliga och givande stunder med trevliga och kunniga medarbetare samt olika föredragshållare, reseledare med mera. Jag har också varit handledare vid olika datakurser, om foto och e-post för våra medlemmar.
I programkommittén är jag fortfarande kvar, vi gör många fina program av olika slag. Jag sitter idag med i en grupp som anordnar studiebesök och utflykter.

Vad har förändrats mest under åren?
Medlemsantalet! Från 650 medlemmar 2008 till idag cirka 1700. Detta har ju också medfört ett stort ansvar på styrelsen och våra alerta och duktiga programmakare att erbjuda varierande program som roar och aktiverar våra medlemmar.

Text: Ulla Englund | Foto: Anders Ericson