Ett välbesökt årsmöte

Ett välbesökt årsmöte blev det, med fin underhållning av Göran Engman och gott fika som Missionskyrkan ordnade.

Jag tackar för förnyat förtroende att leda föreningen som ordförande ytterligare ett år!

Vi är alltid tacksamma över att få tips och synpunkter från våra medlemmar. När programmet för våren kom er tillhanda i januari var det flera som hörde av sig. Vi har ju hört att PostNord inte fungerar så väl i Uppsala för närvarande; det kunde skilja flera dagar mellan när den första och den sista medlemmen fick programmet i sin brevlåda. I vissa fall kan det medföra att en aktivitet hinner bli fulltecknad innan en del av våra medlemmar ens har hunnit få sitt program. Det är ju inte bra, inför nästa program kommer vi att försöka lösa den frågan.

Vi har åter fått några synpunkter på att man måste vänta med att anmäla sig till aktiviteter som äger rum mer än två månader efter att programmet kommit ut; där vi har angivit en första dag för anmälan. Regeln att ha en första dag för anmälan infördes för några år sedan och det fanns två anledningar till det:

1. Erfarenheterna från när vi inte hade den regeln var att många anmälda sig till många aktiviteter i hela programmet direkt när programmet kom ut. Resultatet blev att flera aktiviteter i hela programmet var fullbokade efter en kort tid. För nya medlemmar, som kom till under terminen, blev det väldigt tråkigt att få höra att det mesta var fullbokat, att de i princip var tvungna att vänta till nästa program innan de kunde delta i våra aktiviteter.

2. Att redan i början av terminen anmäla sig till aktivitet som låg kanske fem månader fram i tiden innebar också en större risk för att man glömt bort att man anmält sig och det blev fler som uteblev från aktiviteter utan att ha lämnat återbud. De som stod på reservlista och hoppades på återbud fick inte möjlighet att delta, trots att det fanns platser.

Vi är glada att se att det kommer till nya medlemmar lite då och då. Alla är varmt välkomna!

Och vi är tacksamma om vi får förslag till aktiviteter till kommande program!

Och vi är också tacksamma för förslag till flera personer som vill delta i arbetet i styrelsen eller andra uppgifter i föreningen. 

Anita Lundin, ordförande FAS Uppsala