Vinnare etapp 2 samt ny tävling

Gunilla Sveijer vann även etapp två i den tävling vi har här på hemsidan. Frågan den här gången löd ”Vilka arbetar i valberedningen? Förnamn räcker att ange” och rätt namn är Gunilla, Solveig och Keny.

Gunilla och de övriga elva tävlande hade hittat sidan där namnen står. Gunilla får ett presentkort även denna gång men nu från Uppsala Handelsförening och som går att lösa in på cirka 200 affärer.

Grattis igen, Gunilla! Till nästa tävlingsetapp får fler se till att vara med och tävla så sannolikheten att Gunilla vinner igen minskar betydligt.

Valberedningen, det vill säga Gunilla, Solveig och Keny, arbetar nu ihärdigt med att finna lämpliga kandidater att välja in till styrelsen vid årsmötet den 1 mars 2016.

Ny tävling, etapp tre, finns här till höger.

Text Ulla Englund