Ännu en skrivarcirkel

Intresset för att skriva och delta i en grupp har glädjande nog ökat under det senaste året. Vi har därför för avsikt att skapa ytterligare en grupp. En skrivarcirkel.

Den nya gruppen kommer att träffas en gång i månaden på tisdagar med start tisdag den 26 januari 2016 kl 9.45.

Platsen kommer att vara Missionskyrkans café och ledare för gruppen blir Birgitta Zaar.

Information om den nya gruppens verksamhet kommer att ges vid en träff i Missionkyrkans café tisdagen den 1 december kl 10.00.

Varmt välkommen.

Text Birgitta Zaar