Vi behöver fler som vill arbeta i föreningen

Sommaren blev ju väldigt fin när skolorna började och de flesta yrkesarbetande gått åter till sina arbetsplatser. Det var bara att njuta. Men så, pang, var hösten här.

Verksamheten inom Aktiva Seniorer har dragit igång rejält med ett antal utflykter åt varierande håll och med varierande innehåll. Räkbåten blev mycket uppskattad, den var fylld till sista plats. Det var många fler som hade önskat få åka med, men så är det ju med alla våra aktiviteter, det finns ett visst antal platser och sedan är det fullt.

Snart är det oktober och då är det dags att anmäla sig till ytterligare några aktiviteter. Det har kommit synpunkter från en del av våra medlemmar att det är besvärligt att komma ihåg att anmäla sig, att det vore bättre att få anmäla sig till alla aktiviteter vid ett och samma tillfälle. Så hade vi det för ett antal år sedan men resultatet blev inte bra. Dels var många av våra aktiviteter fullbokade redan efter några veckor, nya medlemmar under terminen hade inte en chans att anmäla sig till någonting. Och om man redan i augusti anmäler sig till aktiviteter i december är risken stor att man glömt att man anmält sig, vi hade problem med att alltför många som anmält sig uteblev utan att meddela oss.

En viktig påminnelse! Du måste få bekräftelse när du anmäler dig till en aktivitet. Ringer du och får kontakt direkt får du ju bekräftelsen där och då. Men om du hamnar i en telefonsvarare måste du få en bekräftelse på att du fått plats alternativt hamnat på reservlista. Och anmäler du dig via e-post måste du också få bekräftelse. Det har hänt vid flera tillfällen att deltagare kommit, som inte funnits med på deltagarförteckningen. Och det är inte säkert att det finns plats för ytterligare deltagare, det känns så tråkigt att behöva be någon gå därifrån.
Alltså: har du inte fått en bekräftelse på att du har fått plats, då är du inte anmäld och kan inte delta i den aktivitet du tror att du är anmäld till.

Aktiva Seniorer i Uppsala är en mycket livaktig förening, nya medlemmar kommer till varje vecka, vilket vi tycker känns väldigt roligt. Men, vi behöver fler som vill arbeta i föreningen. Dels i styrelsen, dels i en del av programaktiviteterna. Vi måste kanske lägga ner del av vår verksamhet, om vi inte hittar flera som vill delta och dela ansvaret. Och skulle valberedningen inte hitta personer som vill arbeta i styrelsen, finns en risk att föreningen inte längre finns kvar, och därmed inga fler uppskattade program. Det vill vi ju inte ska hända. Så, vi önskar tips på lämpliga personer. Känner du inte att du själv har möjlighet, så känner du kanske någon som du tycker skulle vara lämplig. Man behöver inte ha några speciella förkunskaper för att arbeta i styrelsen, vi är ju flera som arbetar tillsammans och det vi gör är inga komplicerade saker.

Jag vill avsluta med en förhoppning att ni hittat fler intressanta aktiviteter att delta i. Och som vanligt tar vi gärna emot förslag till sådant vi kan ta med i kommande program. Arbetet med program för våren drar vi igång nu.

Anita Lundin, ordförande FAS Uppsala