Bilder från höstens upptaktsmöte

För två veckor sedan bjöd föreningen in till upptaktsmöte och drygt 75 medlemmar hörsammade kallelsen.

Presentation av IT-kurser och olika programpunkter, navigering på hemsidan och slutligen kaffe med bulle fanns på programmet.

Ovanligt många ville delta i upptaktsmötet i Medborgarskolans lokaler.
Ordförande Anita Lundin hälsade alla välkomna.
Konstgruppens Christina Söderbom och vice ordförande Ulf Holmqvist.

Christina Söderbom från Konstgruppen presenterade höstens konstevenemang. Vice ordförande Ulf Holmqvist talade varmt för föreningens teatergrupp.

Webbredaktör Ulla Englund visade hemsidan.

Webbredaktör Ulla Englund hade en liten strukturgenomgång av föreningens hemsida.

Text Ulla Englund | Foto Sven-Gunnar Ericson