Slutställningen efter sommarens bangolf

Så är 2014 års tävling avslutad. Spänningen var stor eftersom det bara rörde sig om ett slag mellan ledaren och de två närmast följande. Resultatet den sista speldagen för året blev att det inte hände någonting. Slutställningen framgår av resultatlistan.

Det gångna året har på många sätt blivit det verkliga genombrottsåret för bangolfen. Sammanlagt har 43 spelare deltagit. Av dessa har 33 spelat mer än tre gånger. Spelet har pågått under 16 veckor. Endast en vecka har fallit bort på grund av dåligt väder.

Det intjänade kommunala bidraget uppgår till 1.275 kronor. En del av det kommer att spenderas på den gemensamma avslutningsfesten den 17 december kl 14.00 i Fyrishov, bowlinghallen. Ni är alla mycket välkomna att delta i denna begivenhet. Ni måste boka er genom att ringa 018-30 10 76 eller maila till Bengt Karlsson.

Tack för denna säsong och välkomna tillbaka våren 2015.

Text Kerstin Karlsson