Karl-Erik Petersson

Karl-Erik Petersson

Karl-Erik Petersson valde att inte längre arbeta i föreningens styrelse; han avgick vid årsmötet i mars. Men det betyder inte att han har lämnat föreningen och inte heller alla uppdrag här.När och hur du gick med i föreningen, Karl-Erik?

Vi (Lilly och jag) gick med i föreningen under hösten 2005, samma år som vi flyttade till Bälinge, efter att ha bott i Enhörna utanför Södertälje i 39 år.

Kan du berätta hur ditt liv med föreningen startade för dig?

Under några månader innan vi flyttade till Uppsala prenumererade vi på UNT, dels för att vi måste hitta en bostad på den nya bostadsorten, dels för att vi behövde lära känna trakten och skapa nya kontakter. I UNT:s annonsspalt ”Föreningsnytt” såg vi då att det fanns en förening i Uppsala som hette Aktiva Seniorer och som verkade organisera en del intressanta aktiviteter. Kontaktperson var Bengt Karlsson, föreningens dåvarande ordförande.

Jag kontaktade Bengt, i första hand för att fråga om föreningen hade någon grupp som ägnade sig åt träslöjd, vilket har varit en intressant fritidssyssla för mig under många år. Svaret (i korthet) blev ”Nej, men så bra om du är intresserad av det. Då kan du väl starta upp en sådan verksamhet hos oss”. Och så blev det. Träslöjden pågår sedan februari 2006 i Nyby Servicehus.

Det första FAS-arrangemang som Lilly och jag deltog i var nog en resa till Åland under hösten 2005. Sedan har det rullat vidare.

Vad har du ansvarat för under årens gång?

•Först den ovannämnda träslöjden
•Ett antal programpunkter av typen studiebesök, resor med flexibelt innehåll till grannorter, föredrag etc.
•Sammankallande i programkommittén under åren 2011 och 2012
•IT-utbildning sedan starten 2007 enligt Medborgarskolans koncept ”Den digitala trappan” 
•Styrelsemedlem under åren 2007 – 2013.

Vad ansvarar du för just nu?

Sammankallande för träslöjdsgruppen samt för IT-utbildningarna.

Något du är särskilt stolt över inom vår förening?

Föreningens kraftiga tillväxt, vilket ju tyder på att vi driver en omtyckt verksamhet samt att vi fortfarande lyckas driva verksamheten med helt ideella krafter.

Berätta om något speciellt oväntat under åren!

Att det är så fantastiskt ojämn könsfördelning vid våra aktiviteter. Kvinnornas dominans är överväldigande (men förstås trevlig), nästan oavsett typen av aktivitet (träslöjd undantaget). Jag har slutat försöka förstå orsaken till detta.

Vad tycker du är vår förenings största styrka? 

Det finns många, och jag vill nämna följande:
•Kunniga och engagerade medlemmar
•Engagerad, seriöst arbetande styrelse och programkommitté
•Det omfattande och varierande programmet
•En användarvänlig, ständigt uppdaterad hemsida
•Vårt samarbete med Medborgarskolan.

Den digitala klyftan – går det att överbrygga den?

Det vi erbjuder med datakurserna i samarbete med Medborgarskolan är att ersätta klyftan med en trappa, som alla som är intresserade kan använda för att ta sig över klyftan. Svaret blir alltså: ”Ja, för den som är intresserad”.

Foto: Ulla Englund