Vilket fantastiskt 10-årsjubileum!

Solen strålade. Och det gjorde människorna också.

Tack alla ni som tog en lördag och arbetade, för att vi skulle kunna genomföra dagen!

Tack alla ni som kom och deltog i jubileet. Vi fick så mycket värmande tack från er.

Och förstås; tack till medverkande föreläsare, musikanter och utställare.

Våra speciellt inbjudna gäster, som deltog en stund på mitt på dagen, var

  • Knut Johansson med hustru, Knut var Aktiva Seniorers första förbundsordförande,
  • Ing-Marie Norén, Aktiva Seniorers nuvarande förbundsordförande (som åkte från Kungsbacka för att delta i vårt firande),
  • Ingela Berggren och Ann-Britt Clavebring från Medborgarskolan,
  • Lena Johansson och Percy Westerlund, från UPS/Storgatan 11.

Tyvärr kunde vi inte ta emot alla som hade önskat komma till vårt firande. Totalt under dagen var det cirka 300 gäster och arbetande i huset, vi fick inte vara fler på grund av brandskyddsbestämmelser.

Jubileumsgeneralen Monica Bengtsson strax innan portarna öppnas för våra inbjudna gäster/medlemmar.

Vackra och goda snittar med tillbehör står framdukade…

…när de första gästerna börjar köa efter Merete Mazzarellas föredrag.

Föredragshållaren och meteorologen Pär Holmgrens böcker säljs utanför lokalen där Pär håller föredrag.

Annica Nilsson visar upp sina smycken för en intresserad publik.

Ebba Ståhlhandskes hattar är lika läckra som bakelser…

…liksom hennes broscher och halsband.

Text Anita Lundin | Foto Ulla Englund